Skip to content

2023 week 6 | Houd het beschaafd

Terugkijkend op de afgelopen maanden moeten we constateren dat de twee grootste partijen in ons dorp qua karakter zodanig verschillen dat een samenwerking onmogelijk is gebleken. Dat is jammer, omdat op de inhoud men redelijk gelijkgestemd is. Beide partijen verdienen waardering dat ze het ‘met elkaar geprobeerd hebben’. De verkiezingsuitslag vroeg daar ook om. Waar we toch wel van geschrokken zijn, is de manier waarop men politiek heeft bedreven. Er is veel over de achtergronden en oorzaken van de crisis geschreven, waarbij blijft hangen het tekort aan empathisch vermogen jegens elkaar en ontbreken van oplossingsgerichte communicatie.

Helaas is de crisis nog veel dieper geworden door de afscheidsspeech van een wethouder. Door haar (ex)-collega van grensoverschrijdend gedrag te beschuldigen is de crisis nu ook een rel geworden. Zelfs als de beschuldiging waar zou zijn, wat nog moet blijken – de wethouders van GroenLinks en Lokaal Wassenaar zeggen van niets te weten- dan nog lijkt een afscheidsspeech niet een voor de hand liggende plek om dergelijk gedrag aan de orde te stellen. Van de hoogste lokale bestuurders mogen we verwachten dat ze zowel de kennis als de moed hebben om grensoverschrijdend gedrag eerst intern aan de orde te stellen. Pas als er in Wassenaar sprake zou zijn van een doofpot, of een cultuur waar dergelijk gedrag wordt getolereerd, zou je de publiciteit moeten zoeken.

Het is voor ons dorp zeer te hopen dat de politici nu snel toch de wijsheid zullen vinden om ons uit de te kuil te leiden waar ze ons in hebben gestort. Iets, maar niet veel, oudere Wassenaarders weten nog wel dat een dergelijke rel jarenlang kan duren en zeer beschadigend is voor het aanzien van ons dorp. Een begin zou kunnen zijn dat alle partijen zich voor nu van commentaar en acties onthouden zolang een door de burgemeester gestart extern onderzoek naar de bestuurscultuur en integriteit loopt. Helaas zijn niet alle partijen daartoe bereid en worden signalen afgegeven die de verhoudingen nog verder op scherp zetten.

Wij als Vrienden kiezen geen positie in het politieke conflict. Wij betreuren de crisis, omdat die schadelijk is voor de reputatie van Wassenaar en werken aan een ‘beter dorp’ lastiger maakt. Ook zal de kloof tussen politiek en burger worden vergroot. Daarom herhalen we onze oproep: neem je verantwoordelijkheid, los het op en houd het beschaafd.

Back To Top