Skip to content

2023 week 51 | Vreedzaam Wassenaar

Beste dorpsgenoten,
Allereerst wensen wij u allen gezellige feestdagen en een veilig, harmonieus en gezond nieuw jaar. De wereld om ons heen is erg ingewikkeld en gewelddadig geworden en dat maakt de boodschap van Kerstmis erg actueel. We hebben het gevoel dat dingen ons overkomen, zonder er vat op te hebben. Rest ons slechts ‘schuilen’ of kunnen we niet in dat dorpje uit de bekende strip wonen? Dat gaat helaas niet: de dreigingen zijn niet ‘hilarisch en dom’ en we hebben ook geen ‘toverdrank’. Wat we wel kunnen doen, is in ons eigen dorp een gemoedelijke en respectvolle sfeer creëren. We treden de vijandigheid en haatgevoelens ‘daarbuiten’ tegemoet door juist een andere richting te kiezen. Zou het niet mooi zijn als we, in ons geliefde dorp, elkaar in 2024 respectvol benaderen en aanspreken, zodat fatsoen de norm is en iedere bewoner zijn of haar eigenwaarde behoudt.

Laten we als Vrienden daar eens mee beginnen. Dit door onze waardering uit te spreken voor al onze Raadsleden, Commissieleden, wethouders, ambtenaren en natuurlijk onze burgemeester. Zij hebben dit jaar veel werk moeten verzetten en dankbaarheid viel hen zelden ten deel.

Wat onze raadsvertegenwoordigers in de Paauw betreft moeten we goed beseffen dat in tegenstelling tot Tweede Kamerleden het voor hen geen full time job is. Zij doen dit belangrijke werk naast hun gewone baan. De leden van het College – burgemeester en wethouders- ontvangen wel een inkomen voor hun werk. Kijk je wat op een zelfstandige en kleine gemeente als de onze afkomt aan taken en verplichtingen en de uren die daarmee gepaard gaan, kun je slechts respect hebben voor hetgeen zij weten te bewerkstelligen. Dat betekent natuurlijk niet dat we de beleidsmaatregelen en uitvoeringspraktijken die uit de Paauw komen, slechts in grote dankbaarheid mogen aanvaarden. Maar het betekent wel, dat kritiek en suggesties altijd met respect voor andere meningen moeten plaatsvinden, met dit in het achterhoofd. Dat is ook wat wij als Vrienden trachten te doen: nooit op de man of vrouw spelen. Zij blijven altijd ons respect verdienen, ook als we het niet altijd eens zijn met de besluiten.

Het zou zo prettig zijn, als ook de politici onderling deze normen zouden kunnen hanteren. Helaas geven de ontwikkelingen rond het proces ter verbetering van de onderlinge verhoudingen ons niet het gevoel dat het de goede kant opgaat. Laten we hopen dat in 2024 dit gevoel niet juist blijkt te zijn. Maar zoals gezegd, laten we beginnen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Back To Top