Skip to content

2023 week 40 | Aandachtspunten Centrumplan

We horen vaak de vraag of de Vrienden van Wassenaar al een standpunt hebben ingenomen ten aanzien van het plan om een deel van centrum te renoveren. Dit zogenaamde Centrumplan (Langstraat, van Hogendorpstraat en Luifelbaan) houdt de gemoederen al jarenlang bezig. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, lijkt het ons prematuur om een positie in te nemen. Laten we eerst eens afwachten waar de wethouder mee zal komen.

Wel kunnen we aangeven wat voor ons belangrijke aandachtspunten zijn. Zo dient er absolute transparantie te zijn over de totale kosten van het project en over wat er door cofinanciering en subsidies bij elkaar geharkt wordt. Uit de stukken en debatten blijkt er nogal wat mist te heersen over de totale kosten: is het 5, 6 of 7 miljoen? Voorts dient helder te zijn wat het doel is dat met het plan moet worden gerealiseerd en hoe haalbaar dat zal zijn. Als het goed is ligt aan de formulering van dat doel een analyse ten grondslag van ons winkelgebied in relatie tot wat er in de nabije omgeving is gebeurd en zal plaatsvinden. Wat wordt het unieke ‘selling point’ van Wassenaar als de inzet is meer publiek van buiten het dorp aan te trekken. Wassenaar heeft veel ‘stille rijkdom’ en kan dus nooit een Laren of PC Hooft worden, maar als Wassenaar dus een doorsnee winkelgebied heeft waarom zou dat dan publiek trekken. Of ligt de magneetfunctie elders, bijvoorbeeld door een opzienbarend kunstwerk; we horen het graag. Maar misschien is het idee achter het plan niet zo zeer publiek van buiten aan te trekken, maar te voorkomen dat wij Wassenaarders ons centrum de rug toe keren. Dan moet er dus een gedegen studie zijn naar onze winkelwensen. Ook lijkt het nuttig te vernemen waarom gekozen is voor de huidige architect/ontwikkelbureau. Waarom is niet gekozen voor een bekend architectenbureau zoals de gemeente Meerssen heeft gedaan met Francine Houben. En dat raakt aan de vraag in hoeverre de plannen op detailniveau de centrale doelstelling dichterbij brengen. Van belang zijn daarbij vragen als waarom de Schoolstraat niet bij de plannen wordt betrokken opdat een ‘rondje’ gewinkeld kan worden en de Langstraat Noord aantrekkelijker wordt en wat het nut zou zijn van een fietspad door de Langstraat.

Mede gelet op het verkrijgen van draagvlak in onze gemeente voor een nieuw centrum lijkt het verstandig om in het plan in te gaan op bovengenoemde aandachtspunten. Het houden van een referendum over het centrumplan, zoals voorgesteld door sommige politici, lijkt ons een minder goed idee, want het zal de tegenstellingen eerder vergroten dan verkleinen. Belangrijk is wel dat bij de invulling van het centrum de mening van de dorpsbewoners naast die van de winkeliers wordt meegenomen. Iedereen wil een aantrekkelijk centrum, ook de Vrienden, maar laat de voortvarendheid in de besluitvorming niet ten koste gaan van het draagvlak en van de kwaliteit!

Back To Top