Skip to content

2023 week 38 | Ongezonde Gedrevenheid

In de gemeenteraad en in deze krant zijn Groen Links en Hart voor Wassenaar een campagne begonnen tegen het huidige zonnepanelenbeleid. De balans die in het huidige beleid werd gevonden tussen het plaatsen van zonnepanelen en het beschermen van cultureel erfgoed vinden beide partijen hinderlijk in hun duurzaamheidsstreven. Daarover straks meer. Waar wij als Vrienden echter met name van schrokken is dat beide partijen uitermate kritisch zijn op alle instanties, waaronder de Welstandscommissie, die naar eer en geweten het beleid trachten uit te voeren. Bovendien vinden wij opmerkingen als: “de gemeente zou zich niet alleen blind moeten staren op de regeltjes” ongepast in een democratische rechtsorde. In de gemeenteraad wordt het beleid vastgesteld en daaruit volgen uitvoeringsregels en dan is het opmerkelijk te noemen dat sommige gemeenteraadsleden verklaren dat men zich op die regels niet blind moet staren. Dit geeft een verkeerd signaal richting de burger en kan als een schoffering opgevat worden van de uitvoerders van het huidige beleid. Allemaal vast niet zo bedoeld, maar een correctie is wel op zijn plaats.

De gedrevenheid van beide partijen, gesteund door Lokaal Wassenaar, leidde niet alleen tot deze ontsporing, maar ook in een commissievergadering tot een dwingende eis aan de overige partijen en de wethouder om stante pede het beleid om te gooien met als inzet af te doen aan de bescherming van het cultureel erfgoed. Terecht wezen zij die eis van de hand, maanden tot rust en verlangden eerst een evaluatie.

Het huidige zonnepanelenbeleid is in december 2021 tot stand gekomen, omdat het oude beleid te kort schoot om een goede afweging te maken tussen het belang van het plaatsen van zonnepanelen voor de huiseigenaar enerzijds en het beschermen van het cultureel erfgoed anderzijds. Na uitvoerige consultatie is door de gemeenteraad unaniem besloten om de richtlijnen die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft opgesteld ten behoeve van gemeentelijke vergunningverleners te implementeren in een nieuw beleid voor Wassenaar. Daarmee werd bescherming geboden aan panden die in een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht liggen, aan monumenten en beeldbepalende panden. De onzichtbaarheid vanuit de openbare ruimte en het criterium ‘kleur op kleur’ zijn cruciaal.

De Vrienden staan nog steeds achter dit beleid, want het cultureel erfgoed moet beschermd blijven. Het is dan ook te hopen dat de Gemeenteraadsleden en de wethouder tijdens de evaluatie het hoofd koel houden en zich laten leiden door de feiten en niet door emotie en dweepzucht.

Back To Top