Skip to content

2023 week 34 | Zomergedachten

Geleidelijk aan dalen onze bestuurders weer neer in het Wassenaarse. Zij hebben zich opgeladen voor de tweede helft van het bestuurlijke jaar, waarvan de aftrap begin september zal plaatsvinden. Ongetwijfeld hebben zij zich ook beraden over de wijze waarop men de komende maanden in de wedstrijd zal staan. Zal het een tweede helft worden van (weer) gemene of onbedoelde overtredingen, schwalbes en buitenspelsituaties? Zal de scheidsrechter -de burgemeester- wat minder gaan toestaan en sneller naar een gele of rode kaart grijpen? En wat zal de invloed zijn op het spel van de nieuwe coach, Henri Lenferink? Zal het hem lukken het door de spelers zelf gestarte verbetertraject in goede banen te leiden? Vanaf de tribune zullen we het allemaal gadeslaan.

Wat de Vrienden betreft zijn er drie rode lijnen waarbinnen de bestuurscultuur zich moet afspelen. Ten eerste mag politiek tumult niet leiden tot een bedreiging van onze bestuurlijke autonomie. Het ontnemen van Wassenaars zelfstandigheid hoort geen onderwerp van overweging te worden in bepaalde burelen. De tweede rode lijn is dat de effectiviteit van het bestuur niet mag lijden onder ‘grensoverschrijdend gedrag’. De besluitvorming mag niet gehinderd worden. En tot slot zijn er ethische normen die in acht moeten worden genomen. Bepaalde bewoordingen en gedragingen hebben geen pas. Houd het beschaafd!

Binnen deze driehoek kan er volop gedebatteerd worden. Niets staat een scherpe woordenwisseling over de inhoud in de weg. Doe dat ook vooral! En luister naar elkaar en houd je niet doof voor de inbreng van ‘de andere kant’. Daarbij een oproep aan de coalitiepartijen om wat meer het debat te zoeken met het college en andere coalitiepartijen. De angst voor het klappen van deze coalitie is blijkbaar zo groot dat het dualisme uit de Raad verdwenen lijkt. De verkramptheid was soms tastbaar. Er komen dit jaar nog belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals de begroting en het Centrumplan, en daarbij verwachten we van alle Raadsleden originaliteit, degelijkheid en deskundigheid. Dan moet tegelijkertijd het college wel de flexibiliteit hebben om voorstellen zo nodig aan te passen.

Of zal deze zomerse gedachte een illusie blijken en blijft alles bij het ‘oude’? Niet ‘alles’ waarschijnlijk. Want de raadsleden gaan hun bestuurscultuur en sociale veiligheid verbeteren onder leiding van burgemeester Lenferink. Wij als Vrienden verwachten niet anders dan dat er snel spijkers met koppen worden geslagen en dat er wordt bericht over de maatregelen. Wij zullen het met aandacht volgen.

Back To Top