Skip to content

2023 week 22 | Ben ik nou gek?

Heeft u dat nou ook? Dat er soms wat in uw omgeving of in de politiek gebeurt dat zo irrationeel en onlogisch lijkt dat u zich afvraag: “ben ik nou gek?” Die ervaring hadden wij, toen we hoorden over de plannen om het fietspad aan de Schouwweg noord op te heffen en daarvoor tweehonderdduizend Euro van ons belastinggeld te gebruiken. Voor een dergelijk drastische maatregel moeten heel goede argumenten worden aangedragen. Tenminste dat zou je denken. Die zijn er echter niet. Er wordt gesteld dat bij de inrichting van een 30 km/u weg, wat de Schouwweg moet worden, het veilig is om vrijliggende fietspaden op te heffen en fietsers en auto’s samen te voegen. Maar tegelijkertijd wordt erkend dat dat geen verplichting is. Dan wordt nog aangevoerd dat de Schouwweg geen onderdeel uitmaakt van een regionale fietsroute en dus kan worden verwijderd. Dit komt voor als een ‘gezocht’ argument. En tot slot wordt beweerd dat de omwonenden onvoldoende ruimte hebben op de parkeervakken om hun auto te parkeren en gedwongen zijn om met twee wielen op een stukje van het fietspad te staan. Ons eigen onderzoek wijst uit dat dat alleen het geval is voor brede, grote SUV’s en dat de ruimte op het fietspad dat in beslag wordt genomen minimaal is. Als fietser heb je er weinig hinder van.

Kortom een slecht onderbouwd voorstel dat grote gevolgen heeft voor de veiligheid van het fietsverkeer. Iedereen kan ‘op zijn klompen aanvoelen’ dat een breed vrijliggend fietspad achter bomen veiliger is voor fietsers dan ze te laten concurreren met auto’s voor de weinige ruimte op de toch al veel te smalle Schouwweg Noord. Onze oproep: Gebruik de fietser niet om auto’s te vertragen, als deze fietser nu veilig is op de Schouwweg Noord! Hoe kun je als verantwoordelijk bestuurders van dit dorp beweren dat fietsers beter af zullen zijn op een drukke, smalle rijweg dan op een vrijliggend fietspad? Dit lijkt zo irrationeel, zo onlogisch. Het doet je afvragen wat hier werkelijk aan de hand is? Wat wordt ons niet verteld? Op 6 juni zal de gemeenteraad een beslissing hierover nemen. Het lijkt erop dat de coalitiepartijen dit voorstel van wethouder Koetsier braaf zullen steunen. Ook Groen Links stemt ermee in. De ander oppositiepartijen twijfelen nog. Daarmee lijkt 6 juni een zwarte dag voor de fietsveiligheid te worden.

Back To Top