Skip to content

2023 week 18 | Zoek de balans!

Wij komen nog even terug op het debat dat de Vrienden hebben georganiseerd over het vraagstuk hoeveel recreatie de natuur om Wassenaar en met name in Meijendel kan verdragen. Eigenlijk zou de vraag hebben moeten zijn: “hoeveel ‘mens’ kan de natuur verdragen”. Als we natuur concreet vertalen naar biodiversiteit, dus zeg maar soortenrijkdom, dan blijken menselijk activiteiten daar van invloed op. Het gaat dan niet alleen om het vertrappen van planten of het verstoren van dieren, maar ook om stikstofuitstoot en klimaatverandering. Nou is dat natuurlijk van alle tijden. Zo lang er mensen rondlopen op deze planeet is er ingegrepen in de natuur en zijn soorten door o.a. de jacht verdwenen. Voorheen was echter de natuur robuust genoeg om een stootje aan te kunnen. Dat is vooral in een (te) dichtbevolkt land als Nederland niet meer het geval, zo zeggen deskundigen. Alhoewel die deskundigen het ook niet altijd eens zijn. Google maar eens op ‘biodiversiteit in Meijendel’. De een spreekt over een verbetering van de biodiversiteit en de terugkeer van verdwenen soorten, de ander is bezorgd over de achteruitgang van de soortenrijkdom. Wat moeten wij als niet-deskundige burger geloven? Dat geldt trouwens voor meer onderwerpen. Stikstof leidt tot ‘soortenverarming’, daarom moet het verkeer uit Meijendel; maar tegelijkertijd vernemen we dat de meeste stikstof vanaf de Noordzee komt en de invloed van verkeer minimaal is. Bovendien zijn discussies en meningen steeds vaker dogmatisch van karakter. Lastig dus voor de rationeel denkende burger om een mening te vormen.

Dat neemt niet weg dat eenieder begrijpt dat hordes recreanten loslaten in natuurgebieden een nadelig effect zal hebben op de natuur. Het managen van die stromen is een must. Dunea die in de eerste plaats moet verzekeren dat er water uit onze kranen komt, heeft ervoor gekozen om een klein deel van Meijendel open te stellen voor recreanten en daarbinnen een klein gebied voor intensieve recreatie. De discussie, zo bleek tijdens de debatavond, spitst zich toe op dat kleine gebied; dus zeg maar rond de boerderij. Willen we blijven toestaan dat gezinnen van driehoog-achter in de Schilderswijk met hun autootje daarnaar toekomen om te spelen en een pannenkoek te eten of moeten we dat gaan verbieden? Hoed u voor te drastische maatregelen, zouden wij willen zeggen. Recreatie is immers ook een recht en er valt aan enige verstoring van de natuur niet te ontkomen; vooral in onze regio waar de bevolking blijft groeien. Zoek de balans!

Back To Top