Skip to content

2021 week 6 | Ons skatepark

Auke en Nicholas gingen die middag op weg naar de skatebaan. Even ontspannen en bewegen na urenlang les achter de computer. Maar zij waren niet de enigen. Meer kinderen hadden behoefte aan actie. Het was een gezellige boel. Maar ja, het skateplein ( schuin tegenover het gemeentekantoor ) is niet zo groot en iedereen beweegt zich door elkaar. Dus ongelukjes kunnen ook niet uitblijven . Zo ook die middag.

Maar onze vrienden gingen niet bij de pakken neerzitten. Er werd een idee bedacht. Zij zitten beiden als eerste -jaars op het Rijnlands Lyceum en weten dus hoe een democratie werkt. Nicholas ging de burgemeester bellen om de situatie bij het skatepark uit te leggen. Het park is al wat ouder en heeft inmiddels wel behoefte aan onderhoud. En kleinere en oudere kinderen racen door elkaar. Zou het park misschien ook uitgebreid kunnen worden met een deel voor jonge en een deel voor oudere kinderen ? Onze burgemeester was direct enthousiast. In deze stressvolle corona tijd verdient zo een initiatief van kinderen natuurlijk volle steun. Maar kun je ook uitvinden hoe groot de belangstelling is ? Ja zeker zeiden Auke en Nicholas. Wij zullen rond gaan met een petitie om steun te vragen voor een vernieuwing van ons skatepark. Als er voldoende mensen hebben ondertekend zal de petitie door ons aangeboden worden aan de burgemeester. Dit lijkt de Vrienden nu een prachtig initiatief. Dus mocht u hen tegenkomen dan wilt u hopelijk ook ondertekenen. Maar de kans is ook groot dat je elkaar niet ziet in deze corona tijd. Daarom stellen de Vrienden hun postadres en e- mail open om deze skate park actie te laten slagen. Ter ondersteuning kan iedereen naam en adres doorgeven. Jong en oud doen mee. De oudste supporter is 77 jaar. Maar dit record kan verbroken worden !
Voor een jeugdig en leefbaar Wassenaar.
Vrienden van Wassenaar , Postbus 2097 , 2240 CB
info@vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top