Skip to content

2021 week 51 | HET GOEDE DOEL VAN WASSENAAR

Kerstmis nodigt uit tot nadenken. Over het verleden maar vooral ook over de toekomst. Over ons leven in familieverband en met onze vrienden; over het land waar wij wonen en over het leven in onze woonplaats Wassenaar. Dit dorp is onze vrijwillig gekozen woonplaats. Hier wil je je leven vorm geven; hier ben je deel van de samenleving.

Nederland is een sociaal voelend land. En zeker in de Kersttijd denken wij aan onze naasten. We zijn solidair. Als individu, in buurtverband, maar ook met het oog gericht op een goed doel. Afgelopen jaar telde Nederland 629 Goede Doelen erkend door het CBF ( Centraal Bureau Fondsenwerving ). In hetzelfde jaar telde de Belastingdienst meer dan 43.000 organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving ( fiscaal geholpen met de ANBI status ). Hoeveel Goede Doelen Wassenaar heeft is ons niet bekend. Een aantal wordt in deze krant genoemd, maar er bestaan er ongetwijfeld veel meer.

Wat is nu het Goede Doel van Wassenaar? Onze woonplaats is uniek binnen de provincie. Zuid-Holland is het dichtstbevolkte deel van Nederland. En de verstedelijking van de Randstad blijft maar doorgaan. Daarbinnen ligt, als tegenhanger, een dorp dat zowel Kroonjuweel Cultureel Erfgoed is als Kroonjuweel Landgoederen. Een dorp met unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Met een acht kilometer lange ongerepte kustlijn. En de nog enige ecologische verbindingszone tussen duinen en het Groene Hart. In dit dorp leven wij. En deze kwaliteiten moeten wij als huidige bewoners bewaren voor de toekomstige generatie. Hoe kunnen wij dit op de beste manier doen? Gezamenlijk, zo hebben wij besloten: wij houden zelf het heft in handen. Wassenaar blijft bestuurlijk zelfstandig en bepaalt zelf het beleid. Besluiten over de ruimtelijke toekomst zullen altijd worden afgewogen tegen het belang van de Kroonjuwelen. Het Goede Doel van Wassenaar is dus haar zelfstandigheid. Een zelfstandigheid die wij gezamenlijk, bestuur en inwoners, op een verstandige manier moeten blijven invullen. Daarbij dienen we, drijvend op de woeste internationale en nationale golven, te trachten onze eigen koers te varen. Laten we – gemeentebestuur, maatschappelijke groeperingen, buurtverenigingen en burgers- samen blijven werken aan dit goede doel.

De Vrienden van Wassenaar wensen u een Goed Kerstfeest.

Back To Top