Skip to content

2021 week 50 | Pas op uw woorden!

Tijdens een commissievergadering een paar weken geleden verzuchtte een van onze Raadsleden: “betrokkenheid is mooi, maar vaak gebeurt het met de bril vanuit de eigen voortuin”. Er werd op dat moment gesproken over het Verkeersplan van wethouder Caroline Klaver. En inderdaad kregen wij als Vrienden tijdens het beluisteren van de insprekers en de reacties van sommige Raadsleden ook de indruk dat het hele Plan alleen maar draait om de wel of niet afwaardering van de Jagerslaan naar 30 km. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat het zou moeten gaan over het ‘afknijpen’ van de toegangswegen naar ons dorp waardoor het doorgaand verkeer daar al wordt ontmoedigd. Helaas voelen college en raad daar niets voor en dus lossen we in hun optiek alle problemen op door maar hier en daar in ons dorp 30 km in te voeren. Met als gevolg natuurlijk dat de discussie vervolgens gaat over waar is ‘hier’ en waar is ‘daar’ en omwonenden ‘gebrild in hun voortuin’ opkomen voor hun eigenbelang.

Eigenlijk is de geciteerde uitspraak het intrappen van een open deur. Het ligt nogal voor de hand dat mensen kritisch staan tegenover ontwikkelingen waarvan zij vrezen dat die hun woongenot negatief zullen beïnvloeden. Om die reden zijn bijvoorbeeld de omwonenden van de renbaan Duindigt te horen als hun woonomgeving dreigt ‘ontwikkeld’ te worden en niet als er meer verkeer door de van Zuylen gaat denderen –en omgekeerd natuurlijk-. Dat is het verschil tussen een belanghebbende en een politicus. Als het goed is kleuren al die persoonlijke- en groepsmeningen het totale plaatje in op basis waarvan de politiek een besluit dient te nemen. Niemand zal ontkennen dat dit voor politici vaak verdraaid lastige afwegingen zijn. Maar vanwege die uitdaging ben je wel politicus geworden. We gaan ervan uit dat de geciteerde uitspraak gedaan is, omdat in het verkeersdebat dorpsgenoten te emotionele en in zijn optiek kwetsende uitspraken hebben gedaan en als raadslid ben je ook maar een mens die soms uit zijn slof schiet. Begrijpelijk misschien, maar tegelijkertijd toch ook wel ietwat verontrustend. Want als er vanuit de politiek in zijn algemeenheid zo tegen burgerinspraak zou worden aangekeken, doet dat het ergste vrezen voor de implementatie van de Participatieverordening en de uitwerking straks van de nieuwe Omgevingswet. Als politiek-Wassenaar uitstraalt dat wij burgers geborneerd zijn dan hebben we als dorp een groot probleem.

De Vrienden: voor een mondige burger

Back To Top