Skip to content

2021 week 30 | Hoe houden we het warm?

Wethouder Bloemendaal heeft een oproep gedaan om te participeren op de nog lange weg van verduurzamen met als doel een CO2 neutrale leefomgeving. Het is een complex traject waar de bijdrage en de inzet van de burger essentieel is. In een gemeente als Wassenaar is verduurzamen een bijzondere uitdaging gezien het vele erfgoed dat ons dorp rijk is en de daarmee gepaard gaande beperkingen als het gaat om isoleren en alternatieve energiebronnen. Maar Wassenaar is ook een gemeente bij uitstek waar veel kennis bij burgers kan worden opgehaald. Het gemeentebestuur moet uiterlijk eind 2021 een Transitie Visie Warmte presenteren en aangeven in welke volgorde en op welke wijze wijken van het aardgas af moeten gaan. Dat zal geen eenvoudige opgave worden waarbij in bepaalde wijken veel oudere en geheel diverse woningen zijn. Een uitgelezen gelegenheid om hiervoor burgers uit te nodigen om mee te denken, inhoudelijk en procesmatig.

Europees en nationaal verschijnen radicale plannen om te komen tot een CO2 neutrale samenleving waarbij de Nederlandse inzet o.a. is aardgasvrije woningen. Maar wat wordt daarbij verwacht van de burger zelf? Wat is het tijdspad en hoeveel gaat het ons kosten? Gepensioneerden, die meestal geen mogelijkheden hebben om hun inkomen te verhogen, willen niet voor tientallen jaren nieuwe schulden aangaan (als banken al bereid zijn die leningen te verstrekken). Ook zitten veel mensen vanwege de hoge woningprijzen al tot over hun nek in de schulden. En wat als je een woning hebt die met alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen niet warm te krijgen is: afbreken of je in dekens hullen? Over al deze consequenties zal de gemeente duidelijkheid moeten geven en zal een oplossing gevonden moeten worden.

Wat zouden wij echter nu reeds kunnen doen? Wij zouden ons kunnen richten op het verduurzamen van de eigen woning door te isoleren en bewuster om te gaan met energieverbruik. Deze maatregelen kunnen op relatief korte termijn verwezenlijkt worden, waarmee al veel winst te behalen valt. Veel woningeigenaren hebben hun weg al gevonden in de veelheid aan informatie over het onderwerp en zijn bijvoorbeeld begonnen met isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar een nog groter aantal is nog niet zo ver. De bereidheid is er vaak wel en er is al veel informatie over o.a. subsidie beschikbaar. Het is echter voor veel burgers moeilijk om de veelheid aan informatie en adviezen te filteren en bruikbaar te maken voor de eigen situatie. De gemeente zou actiever en in begrijpelijke taal de burger de weg moeten wijzen in subsidieland.

De Vrienden: voor informatie en participatie

Back To Top