Skip to content

2021 week 28 | De Weg Kwijt?

Het verkeer in Wassenaar houdt de gemoederen al jaren bezig. Toenemende verkeersstromen vragen om oplossingen om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Het werd dus tijd om het oude Verkeersplan uit 2016 op de schop te nemen. Gecommitteerd hebben de Vrienden deelgenomen aan een werkgroep -olv een Verkeersteam van gemeentewege ondersteund door het consultancy bureau Royal Haskoning ( RHK )- om mee te denken over oplossingsrichtingen. Decennialang al bepleiten de Vrienden onder meer het terugdringen van het sluipverkeer en we hadden de hoop dat iedereen dezelfde urgentie zou voelen en bereid zou zijn stappen in de goede richting te zetten.
Inmiddels zijn we vele werkgroepsessies verder. We kijken achterom en speuren naar aangedragen verkeersoplossingen en concrete plannen. Maar wat blijkt?

Een door RHK uitgevoerd verkeersonderzoek en daarop gepleegde analyses, zijn niet gebaseerd op actuele verkeerscijfers (kentekenregistratie), maar vanwege Corona op zgn. Floating Car Data ( FCD ) uit 2019. Deze methode gebruikt GPS data om verkeersstromen te identificeren en koppelt deze gegevens aan een Verkeersmodel. Het resultaat is dat het met het sluipverkeer in Wassenaar wel mee zou vallen. Velen twijfelen daarom aan de betrouwbaarheid van deze gegevens.

Op 5 juli, werd in de Warenar door het Verkeersteam uit de doeken gedaan hoe de vlag er nu bij hangt. Op deze informatieve bijeenkomst voor de Wassenaarse burgers, passeerden opties de revue om doorgaand verkeer te ontmoedigen en de leefbaarheid in ons dorp te waarborgen. Meerdere opties kwamen ter tafel, variërend van “pak de fiets” tot “wachten tot de Rijnland Route geopend“ is. Vanuit de zaal kwamen kritische geluiden en de roep om concrete acties. De representanten van de werkgroep (Vrienden, Keer Verkeer, Ondernemers) ventileerden deels andersluidende opinies dan het Verkeersteam. Vooral De Vrienden pleitten voor een kentekenregistratieonderzoek op korte termijn, en voor een doseerinstallatie op de Katwijkse weg om het sluipverkeer te weren.

Eén ding werd duidelijk deze avond: “ zoveel hoofden zoveel zinnen“. En de wethouder?

Desgevraagd naar “waar we morgen al kunnen beginnen”, antwoordde ze dat nog meer vervolgonderzoek nodig is. Jammer, op de door De Vrienden genoemde terreinen kunnen we snel aan de slag, zijn wij van mening.

De Vrienden: Waar een wil is, is een weg!

Back To Top