Skip to content

2021 week 20 | Ambtelijke huisvesting: in de Warenar?

Vanaf medio jaren tachtig zijn de Wassenaarse gemeenteambtenaren gehuisvest in het huidige gemeentekantoor. Na het mislukte experiment van ambtelijke samenvoeging met Voorschoten krijgt Wassenaar weer haar eigen ambtenaren (52% van de huidige gezamenlijke bezetting). Ambitieuze plannen voor een nieuw groot gemeentekantoor zijn gelukkig nimmer tot uitvoering gekomen en het huidige gemeentekantoor zou op termijn vanwege flex- en telewerken te groot zijn.

Na uitgebreid onderzoek heeft de Raad in mei 2020 besloten de Paauw te ontwikkelen tot een volwaardig bestuurscentrum waarbij het de intentie was de beleidsafdelingen daar, bij burgemeester en wethouders, onder te brengen naast raadsgriffie en gemeentesecretarie. Op zichzelf is dat een logische gedachte al is het wel een kostbare beslissing onder meer, omdat het huidige gemeentekantoor, dat niet zo heel lang geleden voor enige miljoenen is verbouwd, wordt afgestoten. En de Paauw om die beleidsambtenaren erin onder te brengen voor vele miljoenen aangepast moet worden. Andere diensten worden volgens het voorstel elders ondergebracht waaronder de baliefuncties in een (nog te huren) pand in het centrum.

Deze week heeft de Raad zich gebogen over de grote lijnen van de invulling van de Paauw. Gelukkig heeft B&W geluisterd naar de buurt en de Vrienden en inmiddels het plan verlaten om een stuk aan de Paauw te bouwen om alle beleidsafdelingen een plek te geven. De opvatting is nu dat, gelet op de trend van meer thuiswerken, slechts een klein deel van de beleidsambtenaren een vaste werkplek krijgt en dat er verder flexplekken komen. De overige ambtenaren moeten elders ondergebracht worden

De Vrienden stellen voor serieus de suggestie van een van onze politieke partijen te onderzoeken of de Warenar geschikt is voor een baliefunctie en het onderbrengen van de ambtenaren die niet in de Paauw terecht kunnen. Uiteraard met behoud van de theater- en dorpshuisfunctie. Maar het gebouw annex theater kan, na aanpassing, worden behouden (in een definitieve oplossing met de parochie). De Warenar ligt, met voldoende parkeergelegenheid, centraal genoeg, om daarin balie en andere diensten in onder te brengen. Het zal de Warenar een constante en zekere stroom van huurpenningen opleveren, hetgeen goed is voor de exploitatie en mogelijk dat deze locatie uit kostenoogpunt voor de gemeente voordeliger is dan huisvesting elders in het dorp. Er worden zo twee vliegen in een klap gevangen.
Er komt nu een delegatie van de raad om de huisvesting van gemeenteambtenaren verder uit te werken.
Advies: kijk eens goed naar de Warenar !

De Vrienden: Voor een creatief Wassenaar

Back To Top