Skip to content

2021 week 18 | Taalvrijwilliger, iets voor u?

Over het asiel- en migratiebeleid in ons land bestaan veel tegengestelde opvattingen. U zult er zelf ongetwijfeld ook een mening over hebben. Wij als Vrienden hebben geen aandrang ons in dit debat te mengen. Waar we het echter wel een keer over willen hebben zijn de gevolgen van het beleid, namelijk dat er in Wassenaar mensen met een migratie-achtergrond zijn komen wonen, niet zijnde de vele expats in ons dorp.

Deze nieuwe Wassenaarders beschikken veelal over een verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort. Wie wel eens met hen spreekt constateert dat ze over het algemeen keihard hun best doen om in ons land en dorp te integreren. Er zitten mensen tussen die arts, apother of kapster waren in hun vaderland en proberen middels examens de noodzakelijke diploma’s te krijgen om hun beroepen hier voort te zetten. Of wat denkt u van de man die uw postpakket komt afleveren en ervan droomt om taxichauffeur te worden. Dit zijn ook onze nieuwe dorpsgenoten. Waar zij tegenaan lopen zijn, afgezien van de bureaucratische regeltjes, de Nederlandse taal en moeite die het kost om in contact te komen met dorpsgenoten. Veelal willen zij uit hun ‘nationale bubbel’ breken en onderdeel vormen van een ‘Nederlandse bubbel’. Eenvoudig schijnt dat niet te zijn.

Goede beheersing van onze taal is essentieel voor het opbouwen van een vriendennetwerk in ons dorp en voor professionele ontwikkeling. Veelal spreken onze nieuwe dorpsgenoten met verblijfsvergunning/paspoort matig tot redelijk Nederlands. Vaak is het niveau onvoldoende om echt ‘verder te komen’ en dan voelt het ontbreken van contacten met Nederlanders als een nog groter gemis. Daarom dat het voor hen zo belangrijk is dat er in ons dorp op initiatief van de bibliotheek het Taalhuis actief is. Zij koppelen gemotiveerde anderstaligen aan Taalvrijwilligers, die tijdens wandelingen door het dorp, danwel tijdens ontmoetingen in de bibliotheek, of thuis, of digitaal met hen een paar uurtjes per week Nederlands spreken. Vooral wandelingen zijn erg amusant als je fenomenen als ‘lachgasverbod’, volkstuintjes of een ‘mini-bieb’ moet uitleggen. Ontzettend leuk om te doen, want schuilt niet in ieder van ons een beetje een leraar? De Taalvrijwilliger bepaalt in overleg met de anderstalige tijdstip en plaats voor de conversatieles. Afgezien daarvan dat je zelf het Nederlands goed moet beheersen, zijn er geen voorwaarden. Breek eens uit de sleur, je dagelijkse netwerkjes en misschien je vooroordelen! Is uw interesse gewekt naar het taalvrijwilligerschap stuur dan een mailbericht naar taal@obvw.nl.

De Vrienden; voor inclusiviteit.

Back To Top