Skip to content

2020 week 51 | Tasten in het duister…

De wereld staat in ( de Corona- ) brand en we tasten in het duister …. ! Onze wereldleiders lijken wel dolende ridders. Welke kant moeten we op ? De pandemie treft ons midscheeps , en niet alleen het virus slaat wild om zich heen, ook op vele andere fronten wordt uit de heup geschoten om dreigende calamiteiten het hoofd te bieden.

Onze Amerikaans overbuur twittert maar raak — alhoewel daar nu een zekere stilte schijnt te zijn ingetreden — , en ook met de Engelse Union Jack wordt aan de overkant ( van het Kanaal ) flink gewapperd ……op weg naar de uitgang ….. of afgang …. ?
Komt dit allemaal nog goed ? Schijnt er licht aan het eind van de ( kanaal-) tunnel ?
Ook in ons eigen landje worden we heen en weer geslingerd . Onze bestuurders lijken soms stuurloos.
Is er een kompas, een duidelijke richtingwijzer ? En wie bepaalt die richtingwijzer, waar zitten de echte experts die ons moeten voorlichten ?
Op dossiers zoals het Stikstofbeleid, de Energietransitie, de PEFAS-problematiek, de kindertoeslag-affaire …, daar lijken we het spoor volledig bijster.
Een snelle analyse leert ons èèn ding : …..echte gedegen expertise en vakkundige ondersteuning — aangedragen door competente deskundigen — daar ontbreekt het vaak aan. De waan van de dag regeert, politieke stokpaardjes krijgen de overhand.
Er is behoefte aan “ eerst goed nadenken en overwegen “ , behoefte aan gedegen beleidsvoorbereiding , aan kundige stafmedewerkers , die onze leiders breed en voldragen
ondersteunen en de richting wijzen.
En dat is een aspect in het wijs en kundig besturen van een land, en van een provincie , en vooral ook van een gemeente , waar de aandacht veel meer op gericht zou moeten zijn.
En dat is nu juist de stafondersteuning waar we hier in Wassenaar ook aan werken. De ( her) inrichting van de beleidsondersteuning — de WODV wordt immers opgesplitst — en de vorming van een deskundig en toegesneden beleidsambtenaren-team , is in volle gang, zo begrijpen we. De Vrienden zijn verheugd met deze planuitvoering door de gemeente, blij met een gedegen voorbereiding en brede ondersteuning bij beleidsbeslissingen.
Want …..tasten in het duister is …..levensgevaarlijk !
We maken ons samen sterk voor goed beleid.

 

Back To Top