Skip to content

2020 week 45 | Spijt als haren….

Oudere , geboren en getogen Wassenaarders , herinneren zich nog het zogeheten Hofpleintreintje en de Gele Tram. De Hofpleintrein verbond hartje Rotterdam met Scheveningen en deed Wassenaar-Zuid aan, grotendeels over het traject waar nu de Landscheidingsweg loopt. Wassenaar was rijk aan twee treinhaltes: één bovenop het Viaduct, één verderop bij de Buurtweg. Ook in Wassenaar wonende Rotterdamse havenbaronnen maakten dankbaar gebruik van dit vervoermiddel. Het verhaal gaat dat als zo’n havenbaron ’s morgens iets te laat op het perron verscheen, de trein netjes bleef wachten.

De Gele Tram verbond ieder kwartier Wassenaar met hartje Den Haag en ieder halfuur met Leiden. De tramroute naar Den Haag ging via Deijlerweg, Van Oldenbarneveltweg, Prinsenweg, Groot Haesebroekseweg, Wittenburgerweg, het Viaduct, Benoordehoutseweg. Het Viaductcomplex toont nog steeds twee ronde tunneltjes voor het toenmalige tramtracé. Daar was een halte. De Gele Tram bood aldus een fraaie overstapmogelijkheid naar het Hofpleintreintje.

Gedurende de eerste helft van de vorige eeuw hebben vele Wassenaarders geprofiteerd van deze verbinding. Indertijd was hier kennelijk goed over nagedacht. Totdat in de vijftiger jaren de auto een populair vervoermiddel ging worden. Bazen van spoorweg- en trammaatschappijen voorzagen in hun opperste wijsheid dat deze opkomst van de auto negatieve invloed zou gaan hebben op de bestaande openbaarvervoersfaciliteiten. Daarom werd op 4 oktober 1953 de Hofpleinverbinding opgedoekt. De Gele Tram hield het iets langer uit, maar reed eveneens voor het laatst in 1961. De bus moest het allemaal maar overnemen.

Wat deze bazen toen niet zagen, was dat deze enorme vlucht van het autoverkeer later zou leiden tot de dramatische files, opstoppingen en verkeersinfarcten zoals tegenwoordig gebruikelijk. Tot nijpende parkeerproblemen die wij nu in menig grotere stad ervaren. Tot enorme stijging van benzineprijzen en parkeergelden, waarvan rendementsdenkende overheden gretig een behoorlijk graantje gingen meepikken. Voor het geld dat je kwijt bent aan een middagje parkeren in de binnenstad kun je tegenwoordig een copieuze lunch nuttigen.

Jammer. Hadden wij het Hofpleintreintje en de Gele Tram toen niet afgedankt, dan hadden wij op die trajecten nu een hoogfrequente Randstad Rail kunnen zien rijden. …….

Misschien hierom beijveren politici zich om wederom een railverbinding tussen Wassenaar en omliggende gemeenten op de kaart te zetten? Een light-rail op het tracé Rijksstraatweg?

Soms leert de historie ons lessen. Regeren is vooruitzien, maar ons verleden is vaak een waardevolle leidraad.

De Vrienden van Wassenaar maken zich sterk voor een goed bereikbaar dorp.

Back To Top