Skip to content

2020 week 39 | Verkeer, verkeer, verkeer ….. het kan verkeren

De afgelopen weken was er veel verkeer-rumoer !
Rumoer en publiciteit , over sluipverkeer en over de aanpak van de verkeersellende op de N44.
Op woensdag 16 september werd de uitslag van de Petitie over Sluipverkeer in Wassenaar aangeboden aan de wethouder Carolien Klaver. Deze petitie, georganiseerd door Keer Verkeer Wassenaar in samenwerking met de Vrienden van Wassenaar, leverde 1200 ondersteunende reacties op en onderstreepte de noodzaak om drastische maatregelen tegen het sluipverkeer te nemen ( zie ook de publicatie in DWK van 18/09 ) .
En nu ? Wat gaat er nu gebeuren met deze uitslag ?

De wethouder gaf aan tegen het einde van het jaar met voorstellen te komen.
Hopelijk gebruikt de gemeente ook vooraf de inbreng van Wassenaarse burgers. Alleen achteraf mogen reageren op kant en klare plannen werkt niet. Er is inmiddels één Klankbordgroep-bijeenkomst gehouden met ( helaas vanwege Corona ) een zeer beperkt aantal participanten. De Vrienden van Wassenaar hebben vorig jaar gepleit voor de instelling van een breed samengesteld Burgerplatform Verkeer. Dit initiatief vond toen bij het gemeentebestuur nog geen weerklank. Maar nu ook de “afwaardering “ van de N44 in beeld komt, is een breed gedragen steun voor zulke plannen onontbeerlijk.
De Vrienden onderschrijven de noodzaak om de verkeerscongestie op de N44 te beteugelen. Ondertunneling stond hier altijd hoog in het vaandel. De beoogde afwaardering kan een oplossing zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe verkeersstromen gaan reageren wanneer de toegankelijkheid van de Rijksstraatweg wordt bemoeilijkt.
Voor de inwoners van Wassenaar staat één ding vast: Het mag niet leiden tot meer overlast in Wassenaar. Gaat het straks weer toenemende verkeer (denk ook aan de nieuwbouw op Valkenburg ), allemaal via de Rijnlandroute naar de A4, of kiest men voor de sluiproute(s) door ons dorp? Wanneer dat gebeurt zijn we nog verder van huis.
Middels verkeersmodellen moet dit maar eens in kaart gebracht worden. Mooie taak voor het ingenieursbureau dat de gemeente helpt bij het opstellen van het nieuwe Verkeersplan.
Op dit moment is de boodschap duidelijk: gemeente, kom nu eerst met een gericht voorstel om het sluipverkeer te beteugelen, daarna is de N44 aan de beurt.

Samen sterk voor een verkeers-veilig Wassenaar.

Back To Top