Skip to content

2020 week 35 | Achter de schermen ……. van de Warenar

Begin dit jaar gonsde het rond De Warenar. Er vonden beraadslagingen plaats (Raadsvergadering van 28 januari ), het Project Herontwikkeling werd opgestart (eind april ), er werden informatiebijeenkomsten georganiseerd ( op 10 en 11 juni ) en er waren contacten met de Buurtvereniging Burgwey.

Allemaal activiteiten van de kant van het gemeentebestuur gericht op het voortbestaan en het blijvend laten functioneren van De Warenar , obv de zgn Herontwikkelingsvariant. Een variant die zeker niet door iedereen werd goedgekeurd. Op aandringen van de buurtbewoners beloofde de wethouder alles nog eens op een rij te zetten.
Toen werd het stil.
Neen, neen , dat is niet juist .
De Stichting Beheer Warenar ( SBW ), heeft in deze stille periode juist de handen uit de mouwen gestoken. Nieuwe comfortabele stoelen in de theaterzaal, nieuwe vloerbedekking , nieuwe verlichtingslampen in de zaal, nieuw behang en opgefrist schilderwerk geven de indruk van een compleet nieuwe inrichting.
Het resultaat is geweldig en in de Wassenaarse Krant van 22/07 is hier – terecht – aandacht aan besteed.
De Vrienden van Wassenaar, en waarschijnlijk àlle Wassenaarders, willen de groep vrijwilligers die dit voor elkaar gebracht heeft (het Stichtingsbestuur en de bedrijfsleider Michiel Sirre en zijn mensen) bijzonder hartelijk bedanken voor hun inzet en ze een pluim op de hoed steken!
Nu De Warenar er van binnen weer zo mooi bij staat, dringt zich de vraag op …..hoe nu verder ….?
In de bijeenkomst van 10 juni werd door de projectleider de geplande aanpak geschetst. De samenstelling van een Klankbordgroep ( 22 juni ), de start van de werkzaamheden (de week van 6 juli) , vaststelling van de kaders (13 juli) , en de uitwerking van varianten (miv 3 augustus).
Echter tot op heden hebben De Vrienden geen nadere initiatieven in de geschetste richting waargenomen …….!
Is het gemeentebestuur tot andere afwegingen gekomen, ook gezien de vele obstakels die door omwonenden te berde werden gebracht op 10 juni , mbt de beoogde Herontwikkelingsvariant ?

Nu de Stichting Beheer Warenar de nek heeft uitgestoken is het nu de beurt aan de gemeente om de toekomst van De Warenar veilig te stellen.

Samen sterk voor de toekomst van ons Cultureel centrum De Warenar.

Back To Top