Skip to content

2020 week 31 | Verwarring….

Er heerst verwarring onder de lezers van DWK bij het door ploeteren van de vele commentaren op de Kadernota 2021-2024 .
Is deze Nota een bestudering waard? Wat is dit voor Nota ?

Welnu , deze Nota vormt de basis voor de begroting van de gemeente Wassenaar voor 2021 en deze Nota is in de Raadsvergadering van 07/07/2020 besproken.
De uitkomst van deze besprekingen is weergegeven in de commentaren van de politieke partijen van coalitie-zijde en van de zijde van de oppositie in de uitgave van deze krant van 15 juli ( blz 25 en 27 ).
En wat blijkt ?
Van de enen zijde wordt de loftrompet gestoken ( “we zijn mooi op koers “ en “grote stappen zijn gezet …..” ! ) en van de andere zijde worden de lezers bestookt met uitingen zoals “ dramatischer Nota “ en “gaten worden gevuld met andere gaten” !
Natuurlijk , we begrijpen best dat je als oppositiepartij tegengas wil geven en dat duidelijk wilt laten horen.
Maar in dit geval zijn de interpretaties wel erg tegengesteld en vragen lezers zich af wie het hier nu bij het rechte eind heeft ….?
Is er een verklaring voor deze grote tegenstrijdigheid en wat kunnen we er aan doen om zeker te stellen dat in elk geval het zgn begrippenkader eenduidig is. De Vrienden hebben de Kadernota bestudeerd en constateren dat de Nota op zich helder is , en in correct Nederlands is op geschreven, maar ook dat termen en begrippen worden gehanteerd die voor meervoudige uitleg vatbaar zijn.
Daarnaast wordt weliswaar uitvoerig in gegaan op kostenontwikkelingen, maar een balans-presentatie ( activa en passiva ) en een kasstromenplaatje ontbreken. Een beeld van het verloop van de vele “reserve-potten” zou ook helpen.
Nu weten De Vrienden drommelsgoed dat deze Kadernota slechts een kijkje geeft in verwachte ontwikkelingen ( de echte Begroting 2021 volgt in het najaar ) , en dat de gebezigde termen en cijferweergaven conform de gemeentelijke comptabiliteitswet zijn opgesteld. Maar dat neemt niet weg dat, blijkbaar , de gehanteerde presentatie-methodiek
tot heftige interpretatieverschillen leidt.
Een sterk vereenvoudigde , en samenvattende Notaweergave ( 2 à 3 A-viertjes ) , in Jip-en-Janneke-taal , gebaseerd op alom bekende boekhoud-termen , zou voor de Raadsleden en voor de echt geïnteresseerde Wassenaarse burgers, een hele uitkomst bieden.
De Vrienden willen graag helpen om zoiets tot stand te brengen , vooral ook nu straks de begroting er aan komt.

Samen sterk voor het heldere financiële plaatje.

Back To Top