Skip to content

2020 week 29 | Positief over reorganisatie werkorganisatie; nu kan de politiek zwijgende Wassenaarders beter bedienen

De politiek in Wassenaar moet ook gaan over dagelijkse en gewone dingen die de Wassenaarders direct aangaan. Bestuurders zijn te vaak bezig met technocratische (beleids)zaken en weidse vergezichten en staan daardoor juist verder van de Wassenaarder.

De Vrienden van Wassenaar vinden dat de gemeenteraad juist de “dagelijkse en gewone dingen” goed moet regelen voor de Wassenaarders. Niet alleen kijken naar grootse en meeslepende dossiers maar vooral ook letten op die kleine dingen. Die raken vaak direct de Wassenaarders. Er moet daaraan serieus aandacht besteed worden met goede, begripvolle en begrijpelijke oplossingen. Natuurlijk , de gemeenteraad geeft kaders maar wij pleiten ook voor meer aandacht voor de gevolgen van haar besluiten voor die “dagelijkse en gewone dingen”. Dat geeft een groter draagvlak aan de politiek.

Wassenaarders zijn mondig en voelen zich betrokken bij de lokale politiek. Maar het is een kleine groep die zich hiermee actief bezig houden. Daar is op zich niets mis mee. Maar wat vinden al die andere Wassenaarders, de zwijgende meerderheid, belangrijk ? Als je goed luistert naar die zwijgende meerderheid , gaat het hierbij vaak om die “dagelijkse en gewone dingen”.

Denk daarbij aan praktische zaken zoals eenvoudig aan te vragen vergunningen, ondersteuning uit de WMO, subsidies, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen, directe veiligheid in je omgeving (tegen inbraken ed). Of verkeershinder in je straat . Of geluidsoverlast in je buurt aanpakken. Of het groen bijhouden. Of die losse tegel goedleggen.

Natuurlijk kan Wassenaar niet los gezien worden van het grotere geheel zoals de regio. Maar is alles in de politiek vooral in het belang van die regio? Het gaat toch primair om het welzijn van de Wassenaarders ?

De Vrienden zijn positief over de recente reorganisatieplannen van het ambtelijke apparaat: de werkorganisatie Duivenvoorde. Een beleidsafdeling uitsluitend gericht op Wassenaar en separaat een afdeling uitsluitend gericht op Voorschoten. Met een gezamenlijke ambtelijke organisatie voor (secretariele en ict) ondersteuning en uitvoerende diensten zoals afgifte vergunningen, groenonderhoud, wegenonderhoud ed.

Een ambtelijk beleidsapparaat uitsluitend gericht op Wassenaar heeft meer kennis van de Wassenaarders en de buurten in Wassenaar en kan, in de aansturing van de samenwerking met de ondersteunende en uitvoerende dienst(en), daardoor veel eerder die kleine knelpunten en specifieke vragen identificeren en oplossen.

Voor de Vrienden zijn het juist ook de dagelijkse en gewone dingen die er toe doen.

Wij blijven de reorganisatie volgen.
Samen sterk in een toegankelijk Wassenaar

Back To Top