Skip to content

2020 week 19 | Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 moet “Corona-proof” zijn

Op 20 mei komt de startnotitie voor de cultuurnota 2021-2024 in de raad. In de uiteindelijke cultuurnota worden de uitgangspunten en kaders voor het cultuurbeleid van Wassenaar vastgesteld

Hoewel in deze corona-tijden gezondheidsmaatregelen zoals de “anderhalve meter samenleving” en daaropvolgend het herstel van de economie prioriteit heeft zullen o.a. welzijn, zorg, sport en cultuur weer hun rol spelen in de post-corona samenleving.

De Vrienden van Wassenaar (VVW) ondersteunen, met een blik naar de toekomst, dat de raad de startnotie cultuur behandelt. Het is ook nodig omdat de huidige cultuurnota begin 2021 afloopt. Het is verstandig dat het lopende beleid “ Meedoen” en stimulering van meer samenwerking en ontwikkeling in principe gecontinueerd wordt. Maar door de laatste ontwikkelingen (vooral de gevolgen van “anderhalve meter samenleving”) is helder dat de culturele sector in zwaar weer is gekomen. Dus moet de gemeente de regie nemen.

Kunst en cultuur kan je niet negeren. Je wordt er vaak direct of indirect mee geconfronteerd. Zij zijn vaak een kers op de taart van de maatschappij. Leuk of minder leuk, zij maakt het bestaan leefbaarder naast andere kersen op de taart zoals sport.
Kunst en cultuur zijn van alle tijden én met hun inherente creativiteit , de basis van veel ontwikkelingen. Economie is een ratio, nodig voor het functioneren resp. ordening scheppen in de samenleving. Maar gehoorzamend aan de wetten van de economie (ondanks de visie van gezaghebbende economen) is zij uitvoerend terwijl kunst en cultuur scheppend zijn. Kunst en cultuur geven vorm en inhoud aan de samenleving.
Wassenaar kent een groot aantal actieve (amateur)verenigingen. Die moeten we koesteren Het stimuleren van interesse in kunst en cultuur, via de opvoeding of op school, kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen. Cultuur heeft niet alleen een waarde op zich, het maakt ook onderdeel uit van onze identiteit en geschiedenis.
De cultuursector moet financieel meer op eigen benen komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. Maar dat laatste zal in de anderhalve meter samenleving moeilijk zijn. Daarom zal de cultuurnota in de beginperiode (in overleg met de sector) ruimte moeten bieden voor “out of the box’ oplossingen. De cultuursector heeft bewezen heel creatief te zijn in overlevingsstrategieen. Dat willen de sector en de VVW graag zien in de startnotitie.
Een veelzijdig/goed cultuuraanbod is essentieel voor de aantrekkingskracht van Wassenaar .
Voor een sterk dorp met veel creativiteit.

Back To Top