Skip to content

2020 week 15 | Veranderende tijden?

“The order is rapidly fadin’
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin’ “ zong Bob Dylan in 1964. De tijden veranderen omdat de oude orde niet meer voldoet, was zijn boodschap. Zal het Corona virus ook zorgen voor een omwenteling? Regeringen en inwoners reageerden in eerste instantie heel verschillend op de komst van het virus. Van laconiek (een “griepje” tot gealarmeerd (“oorlog”). Inmiddels zijn de laconieke landen “om”. Overal zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Gaan die voorbij zodra de infectiedruk wegvalt of is de wereld voor altijd veranderd?

Pest epidemieën die in vroegere tijden ontstonden , doordat ratten meekwamen met de schepen die van land tot land voeren , waren op veel plaatsen het begin van het einde van het feodalisme. Burgers hadden geleerd dat ze de problemen zelf moesten oplossen en accepteerden de horigheid niet meer.
In onze tijd waarschuwen trendwatchers dat het “meer-meer-meer- beginsel” waar onze maatschappij, ons economisch stelsel (ook in China en Rusland) op gebaseerd is, het einde heeft bereikt. Niet meer de uitbuiting van “moeder aarde”, maar streven naar duurzaamheid is sinds de zeventiger jaren de tendens. Gestart in alternatieve kringen , nu mainstream geworden; een verdienmodel voor grote bedrijven. Sommigen zien het ontstaan van de Corona pandemie in dat licht en pleiten voor een andere maatschappij. Een maatschappij waarin de wereldwijde verspreiding van zo’n virus niet voor zou moeten komen. Zo waren ook in eerste instantie de reacties van landen waar de dreiging gevoeld werd: sluit de grenzen, verbiedt de export van mondkapjes en claim de beademingsapparaten voor eigen gebruik.
Inmiddels begint er (gelukkig) een andere wind te waaien. Internationale hulp en samenwerking. In het begin nog met argwaan bekeken (“een pr-stunt”) maar inmiddels meer en meer serieus. Landen die afspraken maken over financiële en materiële steun. Bedrijven haken daar op aan: Johnson en Johnson meldt dat het vaccin tegen kostprijs verkocht zal worden.
Zo zou de Coronacrisis ook veranderingen ten goede kunnen brengen. Veranderingen waarin samenwerking en het collectief belang uitgaan boven het nastreven van eigen belang en individueel gewin.
Veranderingen waarbij de “horige’” Wassenaarse bewoners burgerparticipatie inhoud kunnen gaan geven ? Zou dat ook in Wassenaar voelbaar worden?
De Vrienden pleiten voor samen sterk in veranderende tijden!

Back To Top