Skip to content

2019 week 9| Compliment van de Vrienden

Geeft u wel eens een compliment? Of krijgt u wel eens te horen dat u het goed doet?

De Vrienden van Wassenaar vinden een groot compliment op zijn plaats voor het project Populieren Rijksstraatweg ( kap en herbeplanting ) . Een compliment aan de Afdeling Omgevingsbeheer van onze gemeente voor de wijze waarop het project vanaf het begin is opgezet. Alle belanghebbenden werden intensief betrokken en de communicatie onderling als ook in de pers ( zie DWK van 20/02 pag. 5 ) was uitstekend. De Klankbordgroep die hiervoor was opgericht bestond uit buurtverenigingen, groen experts, ondernemers en de Vrienden van Wassenaar. In één sessie heeft de Klankbordgroep gezamenlijk het basisplan, dat als uitgangspunt werd genomen, en door een zeer deskundig extern bureau was opgesteld, opgetuigd. Uitgangspunt was groen, groen en nóg eens groen. Maar ook, veiligheid en goed zicht. De populieren hebben feitelijk een “remmende werking”. Dat effect wilde men behouden. Dit is de groene entréé van Wassenaar. Het groen staat voor Wassenaar. Met ons Nationaal Park De Hollandse Duinen vormt Wassenaar een groene oase in de Randstad. Tegelijkertijd

wilde men dat het plan duurzaam en toekomstbestendig werd. Eis was om te voorkomen dat over 20 jaar wederom bomen gekapt moeten worden. Dat is niet duurzaam en niet goed voor de Gemeentelijke portemonnee. Vandaar dat de meest actuele inzichten en kennis over biodiversiteit en duurzaamheid hierin verwerkt zijn. Als gevolg van de keuze voor verschillende soorten bomen, worden insecten en vogels aangetrokken. Door de diverse typen groen is er verschil in hoogte, waardoor het aantrekkelijker is en veiliger dan één hoge rij van dezelfde soort bomen. Regulier onderhoud is dan voldoende. Populieren zijn niet geschikt om langs wegen te planten. Al jaren houdt de Gemeente deze bomen scherp in de gaten zodat er geen takken op de weg vallen. Ze zijn daarmee een gevaar. De keuze voor andere soorten voorkomt dit. Daarmee is het een investering in groen voor ons dorp én zal het de Gemeente aanzienlijk minder kosten de komende 40 jaar. Een financiële besparing voor Wassenaar. En meteen een toekomstige groene, biodiverse én duurzame investering. De Vrienden van Wassenaar juichen dit plan van harte toe. Een inspiratie voor de andere afdelingen van de Gemeente? Wij als Vrienden van Wassenaar delen met groot plezier complimenten uit voor de wijze waarop dit project is voorbereid én voor de duurzame en financieel gunstige investering in ons dorp!  

Back To Top