Skip to content

2019 Week 7| Onze bibliotheek

Onze bibliotheek. Zo mag je dat toch wel noemen. Het ontmoetingscentrum dat mensen met elkaar verbindt op het terrein van lezen en cultuur. Met haast 6000 leden in Wassenaar! Onze bieb is een veelbezochte maatschappelijke non-profit organisatie. Ieder jaar doen haast 200.000 mensen daar inspiratie en informatie op. En dan is die ook nog uitgeroepen tot een van de mooiste bibliotheken van Nederland. In onze bibliotheek wordt niet alleen invulling gegeven aan de wettelijke opdracht van lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. Maar er wordt ook speciale aandacht besteed aan het probleem van laaggeletterdheid. (Helaas hebben in ons land zo’n 2,5 miljoen mensen grote moeite met lezen en schrijven). Bovendien is er ook veel aandacht voor vergroting van digitale vaardigheden. Activiteiten die vaak samen met lokale instanties en scholen plaatsvinden. Bravo dus voor de deskundige staf van onze bibliotheek! Maar denkt het Wassenaarse bestuur daar ook zo over? Tot onze verbazing niet! Men heeft namelijk bedacht om de exploitatiesubsidie met 40 % te korten. Je vraagt je af wat het gemeentebestuur dan met zijn bibliotheek aan wil. Welk signaal geef je af als je plotsklaps je exploitatiesubsidie welhaast wil halveren? Is het dat de bibliotheek slecht functioneert? Of wil men de taken reduceren, door bij voorbeeld alleen maar wettelijke taken te laten uitvoeren? Dat alles is niet erg duidelijk. 

Het lijkt ons dat de gemeente eerst maar eens een heldere visie moet  neerleggen alvorens de hakbijl te gebruiken. Wat de gebruikers betreft is er immers alle lof. Zo ervaren De Vrienden van Wassenaar dit ook. De activiteiten zijn inhoudelijk een groot succes. Maar dit kan ook gezegd worden van de eigen financiële inspanningen. Gemiddeld genomen genereert de bibliotheekfunctie in ons land namelijk 20 % eigen inkomsten. Onze bibliotheek doet dat aanzienlijk beter met ca. 1/3 van de begroting als eigen inkomsten. Alom geniet onze bibliotheek ook veel steun in de samenleving. De hardwerkende staf wordt ondersteund door een groot arsenaal van enthousiaste vrijwilligers en actieve Vrienden van de bibliotheek. Daarom kunnen wij ons niet voorstellen op welke gronden het gemeentebestuur een florerende nutsorganisatie, die ook nog eens een centrale ontmoetingsrol vervult in het kwaliteitsplan van het centrum van Wassenaar, gekortwiekt zou moeten worden. De Vrienden zijn van mening dat de Gemeenteraad er goed aan zou doen om de subsidiekorting in zijn geheel terug te draaien.

Samen sterk voor Wassenaar

Back To Top