Skip to content

2019 Week 51 | Is er een klimaatcrisis ?

De Nederlandse stichting Climate Intelligence Foundation (Clintel: zie www Clintel.nl) van professor Guus Berkhout wordt gesteund door ruim 800 wetenschappers (dat aantal groeit) waaronder de Amerikaanse Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde Ivar Gisever. De stichting stelt dat de klimaatverandering en opwarming veel minder snel gaat dan de voorspellingen. Er is geen klimaatcrisis. Van een bijzondere toename van weersextremen zou geen sprake zijn. De habitat van de ijsbeer wordt niet bedreigd.

Emeritis hoogleraar Lindzen van de Amerikaanse MIT stelt dat de klimaatmodellen, die een apocalyptische opwarming voorspellen, wetenschapplijk bezien nauwelijks serieus genomen kunnen worden. Lindzen meent ook dat jonge generaties geindoctrineerd worden door klimaatfanatici.
De stichting beoogt een realistische, niet door alarmbellen gedreven visie, op de klimaatverandering. Zij wil op wetenschappelijke wijze in discussie met wereldleiders waaronder eurocommissaris Frans Timmermans. Maar de laatste zit met zijn “Green deal” op een tegengesteld spoor.
Uit recente studies van de University of California, Berkeley, het Massachusetts Institute of Technology en de NASA blijkt dat de modellen van 1970 tot 50 jaar later redelijk nauwkeurig de opwarming van de aarde hebben voorspeld. Maar uit de gerealiseerde waarnemingen blijkt nog geen 0.2 graad opwarming (Hausfather, Berkeley) inplaats van tot over de 0.3 graden in de klimaatmodellen. Recente VN/ICCP Rapporten geven een dalende tendens in de stijging van de opwarming aan.

Klimaatverandering is niet uniek, Geologie en klimatologie hebben veel klimaatveranderingen aangetoond. Maar ook Clintel geeft geen helder antwoord op de vraag in hoeverre het handelen van mensen (CO2, stikstof enz) van invloed is op de klimaatverandering.
Clintel roept felle tegenstand op. De Duitse wetenschapper Venema stelt dat van Clintels visie elke zin fout, onbelangrijk en irrelevant is. De liberale Europarlementarier von Wiese noemt de visie een poging tot genocide omdat daarin elke stevige maatregel wordt afgewezen.

Er lijkt in steeds meer landen een afkeer te ontstaan jegens de klimaatactivisten. Maar veel wetenschappers durven zich niet genuanceerder over het klimaat uit te spreken omdat zij daardoor in de problemen komen.
Natuurlijk 7 miljard aardbewoners hebben een grote impact op onze omgeving en het klimaat. Dus moet men handelen. Moet dat op korte termijn met draconische maatregelen of is er meer tijd ? Het antwoord moet op een zuivere wetenschappelijk verantwoorde wijze gevonden worden.
Niet politiek gedreven.
Wassenaar moet op een realistische wijze hiernaar kijken. Begin met het bevorderen van het gebruik van schone duurzame energiebronnen en aanpak van de milieuvervuiling.
Samen sterk voor een schoner Wassenaar.

 

Back To Top