Skip to content

2019 Week 47 | Weer het verkeer

Het autoverkeer in ons dorp. Altijd een uitdaging! De Vrienden weten het, want wij zijn er meer dan 50 jaar geleden voor opgericht. En we hebben al heel wat toestanden meegemaakt. Het valt ook niet mee om in een gemeente, die zich langgerekt van noord tot zuid uitstrekt en waarin het drukke autoverkeer dat ook van noord naar zuid gaat, bevredigend te reguleren. In de loop der jaren heeft het dorp veel wegaanpassingen ondergaan. Bij zo’n discussie blijkt praktisch iedere Wassenaarder wel een verkeersdeskundige te zijn. Zo is er ook veel gedacht over structurele oplossingen, zoals de aanleg van een verkeersruit om Wassenaar heen. Wij zijn destijds een eind gekomen; lange tijd stonden de pilaren van een aan te leggen viaduct in het groen tussen ons dorp en Voorschoten. Maar het bleek toch geen goede oplossing. Moeilijk dus, zo concludeerde de verkeerswethouder terecht in een onlangs door De Vrienden gehouden informatieavond.

Hoe kunnen we dan de, ook nog toenemende, problematiek na al die jaren nog op een verstandige manier aanpakken? Een voorstel: 1. Er is behoefte aan een tweesporenbeleid. Maatregelen op korte termijn gericht op het sluipverkeer en een structurele oplossing voor de langere termijn. Op beide punten zien wij de wethouder graag adequaat en handelend optreden. Er is immers al veel besproken en er liggen al veel doorwrochte rapporten. 2. De talloze ideeën over maatregelen in het dorp die snel ingevoerd kunnen worden moeten nu spoedig met een positief-kritische blik worden beoordeeld en waar toepasbaar ingevoerd. De structurele oplossing kan niet anders zijn dan ondertunneling van de Rijksstraatweg. Voor het doorgaande autoverkeer tezamen met een sneltram/metro. Er valt in de toekomst in de overvolle Randstad niet meer te ontkomen aan ondergrondse metrolijnen. En in ons land is op dit gebied veel uitstekende expertise voorhanden. 3. Gezien de moeilijkheidsgraad zal de gemeente gebaat zijn bij intensieve samenwerking met de inwoners. Met buurtverenigingen en belangengroeperingen (ondernemers en Keer Verkeer). Een gezamenlijke aanpak om de in het verleden door De Vrienden opgestelde lobby-activiteiten krachtig te hervatten. Bereikbaarheid is immers een regionaal Randstedelijk probleem. Dus samen met de Bollenstreek, met de gemeenten Leiden en Den Haag, met de Metropoolregio Rotterdam en met de Provincie een urgent en uitdagend infrastructuurproject op de kaart zetten.

De financiering zal niet de bottleneck worden. Wel is nu dringend de inzet van het College en van gehele gemeentebestuur vereist. De Vrienden staan klaar om bijvoorbeeld middels een Burger Verkeerscommissie een bijdrage te leveren om de Verkeersplannen mede een impuls te geven.

Want… Samen staan we sterker!

Back To Top