Skip to content

2019 Week 39 | Het kan verkeren

Het weekend van 14/15 september jl. was een echte ” Proef op de Som “ . Heel Wassenaar volgestouwd met bestemmingsverkeer en met sluipverkeer …..! De Rijksstraatweg was afgesloten en wij Wassenaarders, stonden in de file in onze eigen woonstraat. Een voorbode voor als we het sluipverkeer niet rigoureus uit ons dorp weren ?

Meerdere groeperingen in onze gemeente hebben hun borst nat gemaakt en laten duidelijk van zich horen. Op 10/09 werd door Keer Verkeer Wassenaar een aanzet voor een startnotitie ( voor een plan om sluipverkeer tegen te gaan ) aangeboden aan de gemeente. Een mooi initiatief. Onze verkeer-wethouder wordt nu met een grote uitdaging geconfronteerd. Hoe nu te reageren op zo’n initiatief ?
De enige echte uitweg is ……neem het heft in handen, trek het Verkeer-dossier in den brede en voer de regie.
Kom met een visie, een strategie en bepaal de taktiek hoe dit varkentje te wassen.
Nu ja, ludiek bedoeld, want het opzetten van een nieuw Verkeersplan 2020 voor Wassenaar, is geen sinecure.
De Vrienden van Wassenaar hadden onlangs een onderhoud met de wethouder, en zij legde uit dat haar aanpak gebaseerd zal zijn op het hanteren van verkeersmodellen , die haarscherp gaan aangeven wat de effecten zijn van de mogelijke maatregelen om sluipverkeer te weren. Het toverwoord is “ meten is weten “ ( kentekenregistratie ) en dan komt er een strijdplan ! Dus geen maatregelen gebaseerd op indrukken of onderbuikgevoelens en geen maatregelen die problemen van de ene wijk doorschuiven naar de andere wijk. Dit lijkt ons een prima uitgangspunt.
Maar plannenmakerij is slechts de helft van de oplossing.
Het betrekken van alle bewoners bij mogelijke oplossingsrichtingen is namelijk cruciaal. Perceptie op basis van uitgekiende communicatie is hier het sleutelwoord.
Dus tijdige publiciteit, voorlichting en uitleg , creëren draagvlak en markeren de weg naar succes.
De Vrienden hebben hun steun en ondersteuning aangeboden bij de plan voorbereiding , zowel inhoudelijk als communicatief naar de Buurtverenigingen . Nu het strijdplan in gang zetten en in goed overleg met alle partijen ( bewoners, Buurtverenigingen, ondernemers, winkeliers, recreatieparken etc ) adequate maatregelen testen.
.
Op de komende najaarsbijeenkomst van De Vrienden op 7 november, waar onze burgemeester de gastspreker is ( ! ), zal de wethouder haar plannen toelichten . Nadere aankondiging volgt.

De Vrienden zijn vol verwachting.

Back To Top