Skip to content

2019 Week 31 | Het klimaatakkoord gaat ons aan. Wij maken het verschil

De afgelopen maanden heeft de Gemeente Wassenaar haar bevolking verschillende malen de gelegenheid geboden om deel te nemen aan klimaattafels.
De handschoen is opgepakt. Gaandeweg het proces zijn niet alleen de gemeente en de bevolking aangeschoven, maar ook stakeholders zoals bedrijven, verenigingen en scholen zijn betrokken geraakt. Verder is er inzicht ontstaan in zaken waar burgers en instellingen zelf voor kunnen zorgen naast zaken waar de gemeente voor nodig is bij het realiseren van CO2 reductie, hetgeen de doelstelling is in het klimaatakkoord.

Unaniem is men het er aan de klimaattafels over eens dat goede informatie en com-municatie over bijvoorbeeld technologie en beschikbare financiële middelen, belang-rijke fundamenten zijn voor gedragsverandering met betrekking tot CO2 reductie en duurzame ontwikkeling.
Bij uitstek een taak van de gemeente. Inmiddels kunnen we vaststellen dat de ge-meente niet alleen met open hart en open oor heeft geluisterd, maar ook dat zij voor-stellen die opborrelden aan de tafels heeft geïmplementeerd.
Neem nou, verduurzaming van woningen en gebouwen: er is een bouwloket geko-men, waar burgers terecht kunnen voor financiële en technische informatie (website gemeente wassenaar). Bovendien zorgt een communicatie medewerker voor de Lo-kale Energie Strategie (www.wassenaar.nl/les)
Voorts is er aandacht voor de sector Verkeer en Vervoer en wel zodanig dat Wasse-naar in relatie tot grotere geografische eenheden wordt meegenomen in het beleid.

Zijn we er? Neen, we zijn er nog niet. Onze middelen zijn schaars. Dit betekent dat wij onze duurzame maatregelen gefaseerd zullen moeten uitvoeren. Op zich ook goed, want technologische, economische en politieke ontwikkelingen gaan snel. Monitoring sessie´s met betrokken burgers blijven belangrijk. Voor de Gemeente Wassenaar is het beschikken over een reservoir van betrokken, deskundige actoren een zegen, waarbij verenigingen op buurt- en overkoepelend niveau een essentiële rol spelen zoals dit in de afgelopen maanden weer is gebleken.

Samen sterk voor een duurzaam Wassenaar.

Back To Top