Skip to content

2019 Week 21| ‘Welzijn’ in Wassenaar voor alle Wassenaarders

Wassenaar is een welvarende gemeente maar is er voor alle Wassenaarders Welzijn? Niet alle Wassenaarders beleven dat. Hoewel het College zuinig moet zijn op de belastingcenten moet het menselijk aspect en de bescherming van de zwakkeren in Wassenaar in de WMO/welzijn leidend zijn. De kwaliteit niet opofferen aan boekhouders. Iedere Wassenaarder heeft recht op zorg en welzijn. Of je nu oud/bejaard bent of jongere of peuter. Welzijn is een prioriteit, geen met wollen geitenharen sokken ondergeschoven kindje. Eens ondervinden veel Wassenaarders of de zorg voor ons welzijn goed is geregeld. Daarvoor moet je WMO/welzijnszaken zoals het gebruik van hulp, scootmobielen of sporttoeslagen efficiënt regelen en misbruik aanpakken. Ook de aanpak van eenzame ouderen, armoede of jeugdzorg is welzijn. Opdat iedereen gebruik kan maken van alle welzijnsvoorzieningen moeten deze makkelijk toegankelijk zijn. Dat vergt het nodige van de gemeente met een goed bereikbaar loket voor al uw vragen over zorg. Iemand die u helpt met al die formulieren is ook een invulling van goede zorg. Je wilt niet de verkeerde thuiszorg, huishoudelijke hulp of rolstoel geleverd krijgen. Kortom zorg op maat en niet behandelen als een nummer. Welzijn betekent ook dat iedereen moet kunnen sporten of op schoolreisje kan gaan. Gelukkig kunnen we ook samen die zorg regelen.

Uit het in 2017 verschenen dorpsprofiel en uit de inzet van Wassenaarders voor bijvoorbeeld de Vrijwillgerscentrale en WassenaarDoet blijkt dat de kracht van Wassenaar zit in onze inwoners. Wassenaarders zijn echt betrokken bij het dorp. Met elkaar kunnen we, volgens de wethouder, veel bereiken. Een scala van Wassenaarse maatschappelijke organisaties wil, met vrijwilligers en de gemeente, de zorg voor alle Wassenaarders nog beter maken. Zoals de Federatie van Wassenaarse Ouderen, de Vrijwilligerscentrale, de SMOW, Stichting Beheer Servicecentra Wassenaar, Tafeltje Dekje of de Bijbus. Via de app. Wassenaar doet.nl kan men met elkaar in kontakt komen. Ouderen en/of beperkten moeten langer thuiswonen. Daaraan zal steeds meer aandacht besteed moeten worden. Voor beleidsmakers is dit makkelijk gezegd. In de praktijk brengt dit onze ouderen en hun naasten vaak in problemen. Lokaal moeten we hier goede mensen omheen zetten en samen met de vrijwilligers ervoor zorgen. Maar ook met directe middelen zoals gezamenlijke klaverjasmiddagen of bingo in onze servicecentra. Of rondbrengen met de Bijbus. Of activiteiten in de bibliotheek.

Saamhorigheid kenmerkt een dorp. In Wassenaar is die met vele vrijwilligers en organisaties ruimschoots aanwezig. Dat maakt Wassenaar sterk in de regio.

Het welzijn van alle Wassenaarders is een zaak van ons allen.

Back To Top