Skip to content

2019 week 15 | De kat uit de boom kijken

In 2016 schreven wij dat ergens halverwege de vorige eeuw een toenmalig gemeentebestuur stimuleerde dat het winkelbestand in de Langstraat zich behoorde uit te breiden. Zo dacht men er verstandig aan te doen de vele fraaie bomen in deze straat rigoureus te kappen, want auto’s moesten daar vrij baan krijgen. Wij schreven toen ook dat ons gemeentebestuur in latere jaren hier behoorlijk spijt van ging krijgen. Het keerde op zijn schreden terug. De winkelstraat werd heringericht als promenade en vrijgemaakt van verkeer. Hier en daar werd een boompje herplant en lantaarns werden gesierd met bloemboeketten. Maar de historische bomen van vroeger kregen we er niet mee terug.Sindsdien heeft Wassenaar zijn lessen geleerd. Ons credo is al decennialang: laten we zuinig zijn op ons groen, waaronder onze bomen. Bomen zorgen voor een idyllische uitstraling van onze leefomgeving. Zij geven allure aan straten, lanen en wegen. Wandelen in een bos geeft een ander gevoel dan wandelen op een open kale vlakte. Onder een groepje bomen kun je op andere wijze van een gezellige maaltijd genieten dan in het open veld.In de huidige klimaatdiscussie worden wij bovendien weer eens positief gememoreerd aan van het nut van bomen als zogeheten CO2-slurpers. Toch zijn er nog steeds mensen die maar al te gemakkelijk willen grijpen naar de zaag, als naar hun inzicht een boom in de weg zit. Omdat de boom de bouw van een carport belemmert. Omdat de boom het zonlicht te veel ontneemt. Omdat de boom het parkeergemak hindert. Laten wij bij dit soort plannen proberen eerst de kat uit de boom te kijken en (figuurlijk) onderling een boom opzetten of omhakken wel echt noodzakelijk is. En controleer wel bij de gemeente of u een kapvergunning nodig hebt.   

Tot slot nog even een ander onderwerp. Wij wijzen u op een interessante bijeenkomst van de Vrienden van Wassenaar op donderdagavond 25 april a.s. in de Warenar. Het eerste deel van de bijeenkomst (van 19:30-20:30 uur) is intern, onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze is voornamelijk huishoudelijk en alleen bestemd voor onze leden.

Maar het tweede deel van de bijeenkomst (vanaf 20:30 uur) is toegankelijk voor iedereen – dus ook voor niet-leden – en zal gaan over de centrumontwikkelingen in ons dorp, onder het motto: “Winkelen in Wassenaar, dat moet een feestje zijn. Nu en in de toekomst!” Wij vermoeden dat dit onderwerp vele Wassenaarders aan het hart gaat.

Back To Top