Skip to content

2018 week 26 | Hoeders van de toekomst

Op 30 juni is het Veteranendag. Een dag die belangrijk is. Waarom? Omdat deze dag een erkenning is voor alle militairen die gevochten hebben in oorlogen en deelnamen aan internationale missies. In onze straat woont zo’n veteraan. Danny is zijn naam. Een grote, vriendelijke kerel, die geen vlieg kwaad doet. Wel een man die, zoals hij mij zelf toevertrouwde, bereid is om zijn leven te geven voor een ander. Wie kan dat nog zeggen tegenwoordig? Wie is, als het erop aankomt bereid te sterven voor een ander en voor het hogere doel?

Zeldzaam zijn deze mensen die verder onbekend zijn en die hun werk doen voor ons.

Onze kinderen brengen hem die dag een anjer. Om hem te eren. Zij gaan ook naar Den Haag om Danny te zien marcheren en naar hem te zwaaien. Laten wij allen goed stilstaan bij het feit dat onze buren bereid zijn om voor ons te sterven.

De Vrienden van Wassenaar zijn bereid om voor u de strijd aan te gaan, weliswaar op een niveau dat niet te vergelijken is met onze buurman Danny. Maar wij staan al 50 jaar klaar om ons sterk te maken voor het hogere doel van een evenwichtig, groen en zelfstandig Wassenaar. En om concreet mee te denken zodat de volgende generatie daarvan de vruchten plukt.

In dit geval is “liever een goede buur dan een verre vriend” een toepasselijke uitdrukking. Hoewel, de Wassenaarse Vrienden wonen óók in uw buurt. De Vrienden als hoeders van de toekomst van ons dorp. (Daarmee zijn wij: “een goede buur én tevens een goede Vriend”!) 

Aan welke projecten leveren wij een bijdrage? Aan de uitwerking van de vastgestelde Cultureel Erfgoed Visie in concreet beleid. Om de toekomst van ons Cultureel Erfgoed veilig te stellen. Ook geven wij steun aan behoud van de monumentale villa in Rijksdorp van het gerenommeerde NIAS Instituut. En aan de bijbehorende cultureel beschermde Perzische Tuin. Voorts nemen wij deel aan het Project over de Natuurlijke Leefomgeving, een lange termijn visie voor 2040. Hierbij zijn 10 Gemeenten in de regio betrokken alsook vele deskundigen en belangenverenigingen zoals de Vrienden. De uitdaging is om onze leefomgeving natuurlijk te houden. Dus, prettig en groen om in te leven, aantrekkelijk voor de toekomst ondanks de druk van meer woningen en wegen. De uitdaging is te kijken naar de kansen die er zijn. En dit samen te verwezenlijken. Samen sterk voor de toekomst!

Back To Top