Skip to content

2018 week 12 | COHESIE

Cohesie is samenhang. Samenhang tussen mensen in een gemeenschap. Samenhang

binnen Wassenaar. Niet voor niets spreken wij over Wassenaar als een dorp, waar de mensen

elkaar nog kennen . En niet als een stad. Binnen ons dorp belichamen De Vrienden bij

uitstek die sociale cohesie. Iedereen is lid van deze vereniging : van zuid naar noord,

van arm naar rijk, van links naar rechts. Met één doel , namelijk om het groene en

authentieke woonkarakter niet alleen te behouden, maar ook te verbeteren.

Afgelopen week organiseerden De Vrienden traditiegetrouw het Grote Lijsttrekkersdebat.

De toneelzaal van de Warenar was, wederom traditiegetrouw, bomvol. Velen hebben

twee uur moeten staan. Er werd scherp gedebatteerd door de lijsttrekkers, maar er is

ook heel wat afgelachen. Er bleek cohesie, samenhang. Vier jaar geleden hadden

De Vrienden oud-burgemeester van Leeuwen gevraagd als debatleider. Een zeer ervaren

scherpe analyticus die de lijsttrekkers zwaar aan de tand voelde. Dat was ook wel nodig

want er was veel onwelvoegelijks gebeurd op bestuurlijk niveau. En ook de jaren

daarna. Zie de lijvige en bloemrijke krant van DLW. Maar het roer gaat om.

Gemeentebesluiten zullen het daglicht weer kunnen verdragen. En daarom leggen

De Vrienden de nadruk op de samenhang binnen de wassenaarse gemeenschap.

En dat is tijdens het lijsttrekkersdebat , zo denken wij, mede dankzij debatleider Philip Walkate

goed gelukt. In de debatten bleek dat alle lijsttrekkers de waarden die ons binden

belangrijker vinden dan incidentele verschillen. Zo werd unaniem uitgesproken

dat geen enkele politieke partij uitgesloten zal worden van de komende

coalitiebesprekingen. Een prima start, want uiteindelijk gloreert ons dorp bij

onderlinge samenhang. Het dorpskarakter zit in het DNA van de inwoners.

De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Duizenden vrijwilligers zijn actief.

Waaronder onze Vereniging van Vrienden van Wassenaar.

U bent van harte welkom : info@vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top