Skip to content

2018 Week 50| Wassenaarse cijfertjes

Overkomt je dat ook weleens? Je bent op internet op zoek naar een bepaald onderwerp en opeens – floep – beland je op een site die een geheel ander onderwerp toont. Een onderwerp waar je blijft hangen omdat het je interesse wekt. In de wetenschap noemen we dit ‘serendipiteit’: door toeval iets ontdekken waarnaar je juist niet op zoek was gegaan. Het woord ‘serendipiteit’ werd overigens bedacht door de 18e eeuwse Britse auteur Horace Walpole. Hij had een oud-Perzisch sprookje gelezen waarin drie prinsen van Serendip (een vroegere benaming van Sri Lanka) op avontuur gaan en steeds allerlei onverwachte gebeurtenissen beleven.

Welnu, zo stuiten wij toevallig op de site van het bureau AlleCijfers.nl, dat fraaie statistische gegevens biedt van vele gemeenten in Nederland. Benieuwd naar de gegevens van Wassenaar surfen wij naar https://allecijfers.nl/gemeente/wassenaar/ en treffen daar allerhande gegevens aan. Onder andere over ons inwonertal, onderverdeeld naar leeftijdsklassen, maar ook cijfers – veelal naar wijk uitgesplitst – over woningaantal, gemiddelde inkomens, geboorte- en sterftecijfers, energieverbruik, bevolkingsdichtheid, politiek stemgedrag. Wist u bijvoorbeeld dat Wassenaar 2.565 bedrijven herbergt? Waarvan het merendeel werkzaam in de zakelijke dienstverlening, handel/horeca en nijverheid/energie? Dat van onze ruim 26.000 inwoners 25 procent 65 jaar of ouder is? Dat 30 procent een leeftijd tussen de 45 en 65 heeft? Dat in de afgelopen vier jaar het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning gedaald is van 3.600 naar 3.370 kWh? Dat 55% van onze inwoners in een koopwoning vertoeft?

Best zinvol om deze af en toe even bij de hand te hebben. Veelal nuttige gegevens wanneer je bijvoorbeeld met andere Wassenaarders creatieve ideeën over ons dorp koestert en deze verder wilt uitwerken. De site biedt daarnaast eveneens de gemiddelde landelijke cijfers. Dan kun je de Wassenaarse cijfers daarmee vergelijken. Maar als blijkt dat die van elkaar afwijken, dan zijn er mensen die vinden dat we maatregelen moeten nemen om onze Wassenaarse cijfers in lijn te laten komen met de landelijke gemiddelden. Deze redenering gaat echter niet zelden mank. Immers, cijfers zijn vaak eerder het gevolg dan de oorzaak van ons menselijk gedrag. En gedrag verschilt van mens tot mens. Verschillen zul je dus altijd houden. Vaak kenmerken deze juist het unieke en markante van een dorp.

De Vrienden van Wassenaar weten dat ons gemeentebestuur de Wassenaarder dichter bij onze dorpsonderwerpen wil betrekken. Het staat open voor vernieuwende ideeën. Cijfertjes kunnen hierbij van steun zijn. Maar laten we ons niet erop blindstaren.

Samen sterk voor Wassenaar

Back To Top