Skip to content

2018 Week 51| Kerstfeest in de Langstraat

Wij zijn gelukkig dat wij in Wassenaar kunnen wonen. Een hoogwaardige woonplaats waar cultuur, natuur en historie samengaan. En waar het goed toeven is, ook in het centrum van het dorp. Zeker nu, in de

aanloop naar het Kerstfeest. De koopzondagen worden deze maand gevierd met de traditionele koffietafel en natuurlijk met passende muziek. En het is zeker dat wij weer veel bekenden zullen zien in het weekend voor Kerst bij het kerstkoor en de kerstmarkt. Bezinning in een feestelijke dorpsomgeving. Wat wil je nog meer? Ach, natuurlijk valt er altijd het nodige te verbeteren. Zo zijn onze winkeliers druk doende om de aankleding van de Langstraat te verfraaien, tezamen met de gemeente. En ja hoor! Binnenkort zullen we het langverwachte schone openbare toilet in gebruik kunnen nemen. Dan kan wat ons betreft tegelijkertijd de verkoop van pakken toiletpapier op straat stoppen. Overigens, toen deze columnist onlangs flaneerde op de Langstraat ontsnapte hij ternauwernood aan twee botsingen met fietsers. Op de wandelstraat. Dat moet natuurlijk beter. Om te beginnen kunnen verbodsborden geplaatst worden bij alle toegangen tot de Langstraat. En dan is er zeker ook nog werk aan de winkel voor onze Wassenaarse BOA’s. 

Handhaving is nu eenmaal nodig om onze winkelpromenade fietsvrij te houden. Een paar bekeuringen kunnen wonderen doen, ook in deze tijd van vrede op aarde. Trouwens, toen het plotseling flink ging regenen waren alle fietsers direct weg. Maar ook het wandelende publiek verschool zich. Is het misschien toch een idee om een overkapping over het loopgedeelte aan te brengen? Voorlopig hopen wij maar op een regenloze Kerst. Zodat wij elkaar in vreugde kunnen ontmoeten op een feestelijke Langstraat.

De Vrienden van Wassenaar wensen u alvast een vrolijk Kerstfeest toe.

Back To Top