Skip to content

2018 week 5 | Een valse start

Een valse start

Vorige week dinsdagavond stroomde de raadzaal van De Paauw overvol met meer dan honderd Wassenaarders. Allen benieuwd naar – zoals in de uitnodiging was beschreven – “de inzichten en opbrengsten tot nu toe” van het WassenaarKompas. De geestelijke vaders hiervan, dr. André Krouwel en drs. Willem Blanken van bureau Yardmen, begonnen met een uitvoerige beschouwing over het stappenplan binnen het onderzoek. Zij meldden dat de eerste stappen achter de rug waren: “het panelonderzoek naar scenario’s en dilemma’s” in de vorm van een vragenlijst. Volgens de wetenschappers hadden circa 700 Wassenaarders en 100 niet-Wassenaarders deze in de afgelopen maanden ingevuld.

Maar het was al gauw duidelijk dat vele aanwezigen popelden om iets te horen over “de inzichten en opbrengsten tot nu toe”. Maar nee, dat was volgens de onderzoekers niet de bedoeling. Want de resultaten van deze vragenlijst waren bedoeld voor de samenstelling van een definitieve enquête die bureau Yardmen de Wassenaarders in de komende maanden wil gaan voorleggen.

Je kunt niet bepaald zeggen dat de vragenlijst van WassenaarKompas uitblonk door helderheid en overzichtelijkheid. Wij constateerden al dat deze rammelig was; de Vrienden van Wassenaar hadden zich hierover in een eerdere column van 13 december jl. al uitgelaten. En niet alleen De Vrienden. Ook de groep verontruste Wassenaarders in hun columns ‘Fusie is Illusie’. Ook andere bezorgde dorpsgenoten met ingezonden stukken. Waarom was de aankondiging voor deelneming aan het onderzoek zo beperkt? Waarom ontbrak een uitleg hoe deze in te vullen en wat ermee gedaan zou worden? Daardoor werd de indruk gewekt dat het kennelijk een definitieve enquête betrof. Waarom mochten niet-Wassenaarders meedoen? Waarom werden enige cryptische meerkeuzevragen en stellingen toegespitst op keuzes voor fusiepartners? Daardoor kreeg menig respondent de indruk ‘gestuurd’ te worden naar sowieso de onvermijdelijkheid van een gemeentelijke fusie. Zulke vragen en stellingen hadden de laatste tijd bij menig Wassenaarder argwaan opgewekt. Met als gevolg: felle debatten tijdens de bijeenkomst in De Paauw.

Waar zit ‘m die argwaan? Naar inschatting van De Vrienden was een belangrijke factor dat in deze vragenlijst fusievarianten werden gepresenteerd. Echter, bij toekomstverkenning behoor je duidelijk doel en middel te scheiden: wat is het doel, en wat is het middel om het doel te bereiken? Die werden met elkaar verward. Welnu, doel voor onze dorpsgenoten is simpelweg: behoud van een goede leefbaarheid en woonomgeving. De Vrienden van Wassenaar kunnen beargumenteren dat dit doel het beste wordt gediend door het middel: een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar.

Back To Top