Skip to content

2018 Week 48 | Burgerparticipatie in de Praktijk: “Wethouders aan het Woord”

Als iedereen na afloop meteen komt vragen wanneer de vólgende Wethouders aan het Woord-avond georganiseerd wordt, weet je dat het goed zit! Op maandagavond 19 november lieten de wethouders zich van hun beste kant zien en vertelden zij over hun plannen voor de komende jaren. Alles in onze eigen Warenar middenin ons Wassenaarse dorp en met een overvolle zaal. Stoelen waren er niet meer. De laatsten moesten twee uur staan! Burgers die verhelderende vragen mochten stellen na afloop van de introductie van iedere wethouder. En na afloop een plenair gedeelte waarbij vragen over de zelfstandigheid van Wassenaar, de begroting, het voortbestaan van de Warenar (alle “stakeholders” zullen worden betrokken aldus de wethouder), verkeer, OZB-belasting, contact met wethouders, afval en de selectieprocedure voor de toekomstige burgemeester aan de orde kwamen. Hierna was er volop gelegenheid om individueel met wethouders te spreken. Voor zowel het College als de bewoners bleek dit een formule waarover ieder tevreden was: het feit dat de wethouders zomaar te benaderen waren, en er, zoals de Gemeente dat zo mooi noemt, een “contactmoment” is met de burger. De informele en gemoedelijke sfeer en wethouders die toezeggingen deden om een afspraak te maken met burgers die een brief hadden geschreven maar waarop zij nog geen antwoord hadden gekregen. Het werd onmiddellijk uitgezocht! Het leek wel alsof er verantwoording werd afgelegd door de wethouders.

Formeel legt het College natuurlijk verantwoording af aan de Gemeenteraad. Maar een avond als deze versterkt wel het gevoel van betrokkenheid tussen het bestuur en de inwoners. Aanwezige ambtenaren die vroegen om voortaan op de verzendlijst voor een uitnodiging te worden geplaatst. Want dit mochten ze niet missen. En vele inwoners die toegestroomd waren als gevolg van de aankondigingen in deze krant en meteen lid werden van de Vrienden. Al 51 jaar lang zetten de Vrienden zich in voor dit dorp. En zoals Jos Knijnenburg vorige week (p. 11) opmerkte: de Vrienden zijn al lang niet meer “a one trick pony”. Actief en betrokken bij een veelheid van dossiers die de leefbaarheid van ons Wassenaar raken. En altijd het streven om te verbinden. Om te komen tot oplossingen waarmee wij allen kunnen leven. En dat volgens de geldende regels en voorschriften die van toepassing zijn in onze gemeente. Waarbij ons dorp groen blijft en de uitstraling als “parel aan zee” behouden blijft. De vrienden gaan zich bezinnen  hoe we in goed overleg met het college deze succesvolle avond een vervolg kunnen geven. De Wassenaarse burgers hebben zich geuit. Dit smaakt naar meer. Komt u dan ook?

Back To Top