Skip to content

2018 Week 47| Landgoed aan zee

Wassenaar is een landgoed aan zee. Zo schrijft ons gemeentebestuur.

Dat is ook begrijpelijk. Het eeuwenoude landschap en de bijzondere cultuurhistorie

bepalen immers het unieke imago van ons dorp in de regio. Wassenaar wordt, ook bestuurlijk, gezien als tegenhanger tegen de oprukkende stedelijke Randstad. Vandaar beschermingscategorie 1 : Kroonjuweel Cultureel Erfgoed. Bescherming maar geen stilstand. Want een vitale samenleving leeft van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Die verdienen voluit alle aandacht . Alleen is hierover afgesproken dat , bij voorbeeld , nieuwe economische activiteiten of woningbouw bestuurlijk worden getoetst aan de beschermingscondities in het dan voorliggende bestemmingsplan. Voor een ontwikkeling in balans (om maar een politiek populaire term te gebruiken). Zover alles goed. Maar tot onze grote verbazing werden De Vrienden onlangs betrokken bij een groot bouwproject waar de gemeente zijn eigen regels overtrad. De gemeente zag  af van de verplichte cultuur-historische toetsing. Begrijpen wij niets van. Ook een overheidsinstantie moet zich natuurlijk houden aan zijn eigen regels. Anders zou willekeur de norm worden. Hoe komt het dat zoiets gebeurt ondanks het belang van het onderwerp? Wij kunnen slechts vermoeden. Het zal mogelijk een kwestie van bestuurlijk inwerken zijn. Wassenaar heeft, op één uitzondering na, een geheel nieuw team van wethouders. Twee van hen komen van buiten Wassenaar en zijn nog druk bezig om de bijzondere kwaliteiten van hun nieuwe werkomgeving goed te leren kennen.

Om zich het DNA van onze groene oase eigen te maken. Zodat zij hart en ziel van het dorp leren kennen. Want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je in bestuurlijk Nederland altijd een gang naar de rechter kunt maken. Maar het gaat er om dat je een bestuurlijke invulling aan je gemeentelijk beleid geeft dat past binnen de samenleving. In dit geval dus als hoeder van het Wassenaarse cultureel erfgoed. En daar zou de ambtelijke organisatie van voorschoten-wassenaar ook goed op moeten inspelen. Vanuit het oogpunt van een effectieve werkorganisatie is proactieve samenwerking tussen verschillende afdelingen (in dit geval woningbouw en cultureel erfgoed) toch essentieel. Een aandachtspunt heet dat, ambtelijk! Onze gemeente heeft zich ten doel gesteld om hoeder te zijn van ons cultureel erfgoed. Dat is recentelijk helaas niet gebeurd. Maar het bestuur is nog jong en nieuw en daarom blijft er hoop voor de toekomst van het Landgoed aan Zee.

Samen sterk voor Wassenaar

Back To Top