Skip to content

2018 week 46| Burgers aan het Woord

Afgelopen woensdagavond 7 november werd in De Paauw geschiedenis geschreven. Die avond presenteerde het College aan de Raad een belangwekkend document, namelijk een getuigschrift met de titel “ Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio”. Waarom zo belangwekkend? Dit document is namelijk het sluitstuk van een bijna twee jaar durend “reinigingsproces” …! Weet U het nog, de bestuursperikelen van destijds, de emoties, het gekrakeel, de uiteenlopende opinies Ja of Neen aansluiting zoeken bij andere gemeentes, vrijwillig of gedwongen. Het fusiespook kwam ten tonele en waarde rond. Toen de pan dreigde over te koken, begon de burgerij zich te roeren en kwamen de Wassenaarders in opstand. Het Burgerinitiatief “Wassenaar Zelfstandig” wist de stemmen los te maken en wees ons terecht : “ Fusie is illusie”. De Vrienden van Wassenaar roerden zich hevig met een enquête-uitvraag, vervolgens met een afwijzing van het Wassenaars Kompas en ook met vele publicaties in De Wassenaarse Krant. Het tij begon te keren en de Slag om Wassenaar (De Wassenaarse Slag!) nam een goede wending. Wassenaar wil zelfstandig zijn en blijven. Zo’n 450 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog (weet U het nog?) vechten we weer voor onze zelfstandigheid en het eerder genoemde rapport moet de gezonde basis zijn voor deze positiekeuze. De uitgangspunten zijn glashelder: bestuurlijke stabiliteit, gezonde gemeentefinanciën, betrouwbare en constructieve partner in de regio en optimale dienstverlening aan de burgers. Allemaal prima verwoord in dit document. Deze punten gevoegd bij een effectieve burgerparticipatie creëren een perfect palet aan kwaliteitskenmerken waaraan de zelfstandige gemeente Wassenaar wil voldoen. Het rapport werd door de Raad unaniem geaccordeerd en zal binnenkort door de burgemeester aan de Commissaris van de Koning worden aangeboden. De toekomstige geschiedenisboekjes gaan ons vertellen hoe dit “ Traktaat van Zelfstandigheid “ zijn beslag heeft gekregen in de historie van ons dorp. De Vrienden van Wassenaar hebben daar alle vertrouwen in , maar hebben nog wel vele vragen over de toekomst van ons dorp.

Daarom willen de wethouders EN de burgemeester graag verdere tekst en uitleg geven op:

MAANDAG 19 NOVEMBER. KOMT ALLEN NAAR DE WARENAR . AANVANG 19.30 UUR. TOEGANG GRATIS VOOR IEDEREEN.

Dit is het moment om als Wassenaarse burgers onze stem te laten klinken. Samen sterk voor Wassenaar.

Back To Top