Skip to content

2018 week 45 | Zonder belet naar het loket

Ieder najaar stelt het College van Burgemeesters en Wethouders een begroting op voor het daaropvolgende jaar op. Daarin staan de verwachte gemeentelijke inkomsten en uitgaven opgesomd. In onze gemeenteraad zitten de 21 volksvertegenwoordigers die wij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ruim zeven maanden geleden hebben gekozen. Zoals velen weten is de gemeenteraad het hoogste lokale bestuursorgaan. Dus niet het college van B&W. Daarom behoort de begroting dus te worden voorgelegd aan onze 21 volksvertegenwoordigers. Inmiddels heeft een raadsmeerderheid op 31 oktober jl. de Begroting 2019 goedgekeurd. Met veel belangstelling hebben wij als Vrienden van Wassenaar de toelichtingen op de Begroting 2019 gelezen. Goede voornemens die ons Wassenaarse woon- en leefklimaat hopelijk nog beter kunnen borgen.

Onze wethouders willen de plannen graag komen toelichten op onze open bijeenkomst maandagavond 19 november 19:30 uur in de Warenar.

In de begrotingstoelichting lezen wij het fragment over de dienstverlening naar ons als inwoner. Met name het voornemen om te streven naar minder bureaucratie en daarmee naar meer efficiëntie, effectiviteit en servicegerichtheid. Een hele opluchting om te lezen dat u vanaf 1 januari aanstaande ‘s ochtends tussen 9 en 12 uur weer – net als vroeger – ons gemeentekantoor vrij kunt inlopen voor burgerzaken zoals paspoort, rijbewijs, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiftes, verhuizing, uittreksels en verklaringen.

We kennen de fascinerende verhalen van Wassenaarders die tot dusver voor zo’n bezigheid tevoren via telefoon of internet een aparte afspraak moesten aanvragen en vervolgens een datum en tijdstip kregen toegewezen om naar het gemeenteloket te komen. Maar als deze datum je toevallig niet schikte of je kwam door tegenslag te laat, dan moest je weer een nieuwe aanvraag indienen voor een nieuwe afspraak. Ook wanneer je tijdens het gesprek aan het loket met de ambtenaar bleek bepaalde paperassen niet bij je te hebben, moest wederom een nieuwe afspraak via telefoon of internet worden ingeroosterd. Dus een hoop gedoe waardoor soms meer tijd werd besteed aan procedures en heen-en-weer-gecommuniceer dan aan het inhoudelijke gesprek aan het loket. Zo zie je dat een ogenschijnlijke efficiëntiemaatregel leidde tot – wat onze oosterburen noemen – überorganisieren. Met als gevolg: overbureaucratisering.

Het is te loven dat de gemeente nu besloten heeft vanaf 1 januari de boel gewoon terug te draaien naar zoals het vroeger was: ’s ochtends vrij binnenlopen en je aanvraag bij het loket doen. Dat je misschien soms even op je beurt moet wachten, nemen wij als Vrienden van Wassenaar dan best op de koop toe.

Back To Top