Skip to content

2018 Week 43| Aantrekkelijk Centrum

Het is goed toeven in Wassenaar. Bij goed weer zitten de terrassen vol, worden ijsjes volop verkocht en evenementen, zoals het muziekevenement eind september, druk bezocht. Het bruist hier in Wassenaar. Om dit imago voor de toekomst te behouden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied. Recentelijk vond een informatieve bijeenkomst plaats in de Warenar waarbij winkeliers, bewoners, de Vrienden van Wassenaar en de Gemeente aanwezig waren. Na de inleiding van wethouder Klaver-Bouman werd een mooi en constructief plan toegelicht, waarna er suggesties en vragen uit de zaal kwamen. De crux is dat er sámen een verandering moet worden ingezet. Het is al zo dat het centrum van Wassenaar aantrekkelijk is en dat mensen uit omliggende dorpen hier graag komen winkelen. Er wordt al heel veel gedaan en georganiseerd. Toch is het verstandig om nog een aantal slagen te maken. Zoals de uitstraling van winkels verhogen zodat iedere winkel goed tot zijn recht komt en aantrekkelijk is. Zelfs met kleine aanpassingen aan gevels, wordt al een grote slag gemaakt. Het opzetten van een “Gemeentelijk Gevelfonds” is een praktische mogelijkheid om de winkeliers een steuntje in de rug te geven en op die wijze kan ieder een steentje bijdragen in het vergroten van de kwaliteit. De Vrienden juichen deze plannen toe. Wassenaar als zelfstandige Gemeente met een aantrekkelijk dorpscentrum waarbij onze historische parels extra worden belicht.

U herinnert zich nog wel dat de Vrienden vorig jaar een Questionnaire uitschreven. Daarop kwamen veel reacties op de vraag over het winkelgebied. Over het algemeen bleken respondenten tevreden maar gaven ook suggesties voor kwalitatieve verbetering. Veel van de geuite ideeën worden genoemd in de nieuwe plannen. De volgende stap is dat deze plannen aan de Raad worden voorgelegd dit najaar. Daarna zal het inrichtingsplan vorm worden gegeven. Het is belangrijk om de bewoners bij dit alles te betrekken en de mening van de consument mee te wegen. Inzet is om de uitgewerkte plannen zo snel mogelijk te verwezenlijken. De wethouder is van plan vaart te maken.

Vindt u het ook belangrijk om de nieuwe wethouders te kunnen ontmoeten?

Op maandagavond 19 november organiseren de Vrienden een Informatie-avond “Wethouders aan het Woord” van 19:30-22:00 uur. Alle 5 wethouders zullen aanwezig zijn samen met burgemeester Koen. In de Warenar kunt u die avond kennismaken, vragen stellen en onderwerpen aan de orde stellen. Komt u ook? Iedere inwoner van Wassenaar is van harte welkom!

Back To Top