Skip to content

2018 Week 40| Wassenaar verkeersveilig

In de column van 1 augustus jl. schreven wij als Vrienden van Wassenaar over verkeersknelpunten die onze inwoners regelmatig ervaren bij de in- en uitvalsroutes van ons dorp. Over opmerkelijke zwaan-kleef-aan-taferelen, vooral ’s ochtends en ’s avonds.

Waar wij het nog niet over hebben gehad zijn enige verkeersveiligheidsapecten waarmee het gemotoriseerd verkeer – maar vooral ook het fietsverkeer – te maken heeft. Wij gunnen de rijwielpadgebruikers hun fietsplezier, maar hier en daar observeren wij hachelijke situaties. Onze scholieren zien wij overdag naar en van hun scholen fietsen. Veelal in clusters, vooral op de Backerhagenlaan, Prinsenweg, Deijlerweg en tevens op de Papeweg. Netjes twee aan twee, maar soms ook met z’n drieën of zelfs met z’n vieren naast elkaar. Maar ook alleen, half loerend op hun onafscheidelijke app’jes. En dan heb je daarnaast de toerfietsers. Mensen die voor hun ontspanning ons wonderschone dorp doorkruisen. Op traditionele, elektrische en racefietsen. Ons dorp is in trek bij racefietsers. Sportieve mensen. Zij komen vaak vanuit de duinen en vervolgen hun weg door het dorp, soms met dezelfde hoge snelheden die zij gewoonlijk buiten de bebouwde kom ontwikkelen. Snelheden van 30 à 35 km per uur op de fietspaden van onze binnenwegen zijn dan geen uitzondering. Terwijl een gemotoriseerde zogeheten snorfiets niet harder mag rijden dan 25 km per uur. Op wegen die voorzien zijn van fietspaden aan weerskanten van de weg rijden niet zelden (snor)fietsers en zelfs racefietsers in tegengestelde richting (dus op het linker-fietspad), een rijrichting die een overstekende voetganger niet zo gauw verwacht.

Maar laten we het ook even hebben over een van de plekken waar de automobilist nogal eens in verwarring raakt. Vele automobilisten laten zich leiden door autonavigatie met gesproken instructie. Vooral als zij zich in een minder bekende omgeving bevinden. Welnu, aan het eind van de Wittenburgerweg in zuidelijke richting mag je uitsluitend links-afslaand de Landscheidingsweg op. De automobilist van elders krijgt tevoren dus een gesproken instructie “aan het eind van de weg, sla linksaf”. Sommige automobilisten gaan dan abusievelijk vóór het stoplicht braaf links voorsorteren, maar staan dan nietsvermoedend richting Zijdeweg opgesteld. Alras beseffen zij dat zij toch ietsje verder linksaf moeten, en corrigeren hun rijrichting door spontaan te zwenken. Een manoeuvre met gevaar voor een botsing met een achterliggende auto.

Wellicht weten onze gemeentefunctionarissen oplossingen. Bijvoorbeeld bijzondere verkeersborden op fietspaden en een duidelijk richtingbordje op de Wittenburgerweg. Dat vermindert misverstanden. En dat zou mooi zijn.

Samen sterk voor een veilig Wassenaar.

Back To Top