Skip to content

2018 week 4 | Duidelijkheid

Over 2 maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn de verkiezingen

waar wij als kiezer het dichtste bij staan. Vaak kennen wij de kandidaten persoonlijk

of uit de krant. Wij zijn bekend met hun standpunten . En kunnen de beraadslagingen

makkelijk volgen. Het is dan wel belangrijk dat de politieke standpunten voor

iedereen kraakhelder zijn.

Traditiegetrouw zullen De Vrienden van Wassenaar , vóór de verkiezingen ,

zorgen voor een objectief

en zo helder mogelijk overzicht van de politieke visies. Zodat de kiezer op basis

van informatie zijn stem kan uitbrengen.

Ook het College van B&W wil graag helderheid. Afgelopen zomer is men daartoe

een onderzoek gestart naar de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Daarom

hebben de inwoners in november een enquête toegestuurd gekregen van de

Vrije Universiteit. Deze enquête rammelt helaas aan alle kanten. Onvoldoende achtergrond,

een slechte enquêteopzet en suggestieve vragen maken de enquête op voorhand al

onbetrouwbaar. En daarmee dreigt het initiatief van B&W op voorhand al in het

water te vallen als “ voor de bühne “ .

De vraag is ook of dit initiatief de kiezer wel geholpen zou hebben bij de aanstaande

verkiezingen. Waar we nu immers behoefte aan hebben is aan duidelijkheid.

Afgelopen zomer hebben De Vrienden een peiling gehouden. Meer dan 80% van

de respondenten wenst dat Wassenaar bestuurlijk zelfstandig blijft. Maar tegelijkertijd

wil de kiezer natuurlijk weten wat de consequenties zijn van zijn keuze. En hoe onze

volksvertegenwoordigers hier over denken. De kiezer wil dus duidelijkheid.

En die heeft de Gemeenteraad niet geboden. Wat had de Raad kunnen of

moeten doen ?

De Gemeenteraad had unaniem een motie aan kunnen nemen met als boodschap

dat Wassenaar natuurlijk gewoon zelfstandig blijft. Omdat de bestuurscultuur

inmiddels stabiel is en omdat verdere noodzakelijke verbeterpunten intern worden opgelost.

Dat zou een duidelijk signaal zijn geweest van het wassenaarse gemeentebestuur.

De Gemeenteraad had ook opdracht kunnen geven aan het College van B&W

om de consequenties van bestuurlijke keuzes uiteen te zetten. Wassenaar kan

zelfstandig blijven; kan fuseren met Voorschoten en kan zich laten inlijven door

Den Haag. Wat zijn dan de gevolgen van een keuze voor de dienstverlening,

voor de jeugd- en ouderenzorg, voor de financiele situatie, enz, enz.

Maar de Raad heeft niets gedaan. En daarmee flinke steken laten vallen naar de burger.

Voorlopig kunnen wij alleen maar hopen dat in de nieuwe Gemeenteraad andere

mensen gekozen worden die wel verantwoordelijkheid durven nemen voor de kiezer.

Back To Top