Skip to content

2018 Week 39| Circulaire economie: Afval scheiden

Circulaire economie beoogt vermindering van het grondstoffengebruik door bevordering hergebruik/recycling en beperking afvalproductie. Doel: vermindering ecologische voetafdrukken van menselijke activiteiten en minder uitputting natuurlijke hulpbronnen. De Vrienden van Wassenaar ondersteunen dit. Niet alleen nu maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij hoort het duurzaam verwerken van ons afval. Het Nieuwe Inzamelen: HNI (bronscheiding ofwel vooraf door burgers scheiden van plastics en restafval naast apart inzamelen van groen en papier) is door nieuwe scheidingstechnieken achterhaald. Experts waaronder TU Delft, VU Amsterdam en het Centraal Plan Bureau (“De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afval”) betwijfelen het rendement van HNI. Scheiden van plastics kan beter en goedkoper achteraf door machines (nascheiding). En levert meer milieuwinst op. Hergebruik van veel plastics is niet mogelijk. Verbranding gaat met veel verontreinigingen. HNI is ingewikkeld: b.v. in welke bak moet geplastificeerd karton of een incontinentieluier? Bronscheiding van groen, papier en afval is wel rendabel. De afvalsector weet dit al lang. Grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (zie o.m. Binnenlands Bestuur november 2017) kozen daarom alsnog voor nascheiding. Leiden is gestopt met bronscheiding van plastics. Volgens de wethouder : ‘De Leidenaar is aan de grens van z’n scheidingsbereidheid’. Bijkomend voordeel: besparing dure publiciteitscampagnes, extra afvalwagens, personeel en containers. De politiek kiest voor bronscheiding.

Argument: burgers worden milieubewuster door het afval in aparte afvalbakken te gooien. Avalex steunde NHI: meer recycling, minder restafval en daardoor lagere verbrandingskosten. Duurzaam, maar niet duurder. Meer service (alle afval dicht bij huis ingezameld). Daarom was, met het milieubewuster maken, besloten plastics vooraf te scheiden. In juni besloot de Raad HNI uit te stellen. NHI staat binnenkort weer op de agenda. Het kostbare plan om ondergrondse “op loopafstand” (hoe is dat in Zuid?) containers te plaatsen voor het restafval werd opgeschort. Te veel is onduidelijk. Bovendien bestaat in de directe omgeving veel weerstand tegen de containers wegens (eventuele) stank en lawaai overlast. En als je op een flat woont? Wassenaar speelt slechts een bescheiden rol in dit mondiale afvalvraagstuk. Natuurlijk moeten we kijken hoe Wassenaarders hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Maar zonder een realistisch afvalbeleid en -uitvoering komt er weinig van terecht. De techniek ontwikkelt zich snel. Daarom nu kiezen voor achteraf scheiden. Dat is uiteindelijk duurzamer. Duurzaamheidsmaatregelen niet uitstellen tot morgen maar nu invoeren met praktische/effectieve maatregelen, waaronder het zo snel mogelijk toepassen van efficiënte nieuwe technieken voor het verwerken van ons afval.

Samen sterk voor Wassenaar.

Back To Top