Skip to content

2018 Week 35| Een Vriend is heen gegaan

Op maandag 13 augustus is een goede vriend van onze Vereniging heen gegaan. Op die dag overleed Hugo, graaf van Zuylen van Nijevelt in de leeftijd van 89 jaar. Hugo heeft mede aan de wieg gestaan van de ontstaansgeschiedenis van De Vrienden van Wassenaar. De oprichting van onze vereniging in 1976 is ingegeven door de toenmalige plannen van de gemeente om dwars door Wassenaar op het tracé van de gele tram, een 4-baans snelweg aan te leggen. De burgerij verzette zich hevig ( SNELWEG SNEL WEG ) en vele notabelen in ons dorp achtten de tijd rijp om hier collectief tegen op te treden. Onder hen, Hugo, die tevens de bui zag hangen van de mogelijke aanleg van de Duinweg, een nieuwe verbindingsweg tussen Haarlem en Scheveningen, dwars door het Duin(rell) –gebied.

In een interview in De Wassenaarse Krant tgv het Jubileum van De Vrienden vorig jaar, blikt Hugo terug op die roerige jaren. Hij vertelt over zijn rol als bestuurslid van De Vrienden ((1970 – 1987 ) en over zijn directeurschap van het attractiepark Duinrell.

Hugo was een markante man, eigenzinnig en eigenwijs, maar ook….. een visionair, en doortastend. Een echte doorzetter, EN met oog voor de belangenverstrengeling waar hij in verkeerde: het uitbouwen van Duinrell tot een grote publiekstrekker met attractiewaarde voor ons dorp en het beteugelen van de daarmee gepaard gaande toenemende verkeerscongestie. Reeds begin jaren 90 werd deze verkeersoverlast door De Vrienden aan de orde gesteld en aangedrongen op maatregelen om de ingang van het park aan de Storm van ’s-Gravesandeweg te verplaatsen naar de Klip. Ondanks de vele hartenkreten ( “Open Brief”, inspreek-nota’s en publicaties ) besliste de gemeenteraad in 1993 wèl een zgn buskeerlus aan te leggen bij de ( huidige) ingang , maar niet om de ingang te verplaatsen. Inmiddels is de verkeersdrukte echter sindsdien fors toegenomen en wordt wederom gestudeerd op mogelijkheden om de overlast terug te dringen. In het coalitie-accoord van het nieuwe college wordt gesproken over een tweede in- en uitgang van het attractiepark aan de Katwijkseweg.

Hugo heeft zeker zijn bedenkingen gehad bij deze boodschap, maar zijn zoons ( Philip en Roderick ) staan nu aan het roer. De Vrienden hopen van harte dat deze nieuwe garde open staat voor oplossingsmogelijkheden. Wij vertrouwen op de goede afloop . Hugo kijkt mee…..

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en blijven hem in ere gedenken.

Back To Top