Skip to content

2018 week 34| Ze moeten eens…..

“Ze moeten eens wat doen aan die slordig weggegooide plastic bekertjes.” “Kijk die takken daar nou liggen. Die moeten ze eens weghalen.” “Die losse bakstenen liggen daar al weken in de weg. Daar moeten ze eens wat aan doen.” Bij tijd en wijle horen we soortgelijke ergernissen uit de mond van sommige inwoners. Automatisch wordt dan naar ‘ze’ verwezen, derde persoon meervoud.

Wie is dan ‘ze’? Met ‘ze’ wordt dan vooral de gemeente bedoeld of een handhaver die adequaat behoort op te treden. Het maakt zo’n mopperende inwoner niet uit wie. Als het maar snel en efficiënt gebeurt.

Zo’n dorpsgenoot verkeert daarmee kennelijk in de veronderstelling dat de gemeente beschikt over een legioen van trouwe opruimers dat dag in dag uit behoort klaar te staan om ons te behoeden voor bovengenoemd soort ongemakken bij hun directe woon- en leefgenot. Immers – en zo is hun redenering – daar betalen zij OZB voor. En vinden dat je daar wat voor mag terugverwachten.

De gemeente heeft inderdaad een taak voor instandhouding het woon- en leefgenot, maar laten wij goed beseffen dat de gemeente geen alziend oog bezit. Zij kan dit niet alleen. Wij inwoners kunnen wel degelijk een handje helpen. Bijvoorbeeld door die plastic bekertjes even in een afvalbak te werpen, door die versperrende takken opzij te schuiven en door die losse bakstenen veilig op te stapelen. Kleine moeite.  

Hebt u ideeën hoe voortaan met kwaliteitshandhaving in ons dorp beter kan worden omgegaan?

En wat u in uw omgeving misschien graag verbeterd zou zien? Maak een plannetje, bespreek dit met uw wijkvereniging of uw belangenvereniging. En doe bij voorkeur als gezamenlijkheid een voorstel aan de gemeente. Dit is wat in het recente Wassenaarse coalitieakkoord expliciet staat te lezen: “We staan oprecht open voor hun ideeën en bijdragen.” “Participatie van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties wordt nadrukkelijk opgezocht, van beleidsvorming tot aan uitvoering.” Duidelijker kan het niet, zo constateren wij als Vrienden van Wassenaar.

Mocht u niet goed weten hoe dit aan te pakken? Bij welke Wassenaarse politici of gemeentelijke instantie u het best terecht kunt? Onze vereniging Vrienden van Wassenaar staat graag paraat om u hierbij te adviseren welke weg u kunt bewandelen. U kunt ons bereiken via ons e-mailadres info@vriendenvanwassenaar.nl

Het is dus niet alleen maar ‘ze’. Het is ook ‘wij’. Zo helpen wij allemaal mee aan behoud van ons mooie dorp.

Back To Top