Skip to content

2018 Week 33| Verkoelend groen

De zomervakantie is voor sommigen nog in volle gang, voor anderen alweer voorbij. Het was warm, heet eigenlijk, te heet voor menigeen. Op de radio werd op de heetste dag sinds de temperatuurmetingen (1901) gezegd dat Wassenaar een van de “koelste” woonplaatsen was op dat moment. Redenen hiervoor zijn de nabijheid van de zee en vooral het vele groen, met name de talrijke bomen in ons dorp. Dat bomen goed zijn voor een gezonde woonomgeving wisten we al natuurlijk. Bomen en planten zuiveren de lucht en leveren zo een belangrijke bijdrage aan een gezond leefmilieu voor mens en dier. Maar een extra belang doet zich voor, de boom als bron van verkoeling. Het KNMI verkondigde namelijk dat we in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met hittegolven. Het binnenklimaat kan worden geregeld. Met het buitenklimaat ligt dat wat lastiger. Bomen zijn een uitkomst. Bomen geven schaduw. Wassenaar is een groene parel aan zee staat in de structuurvisie 2025 en dat houden we graag zo. Maar wat schetst onze verbazing, in de krant wordt in juni jl. melding gemaakt van een verleende kapvergunning voor 58 bomen en een paar weken laten nog eens ca. 189 op één perceel! De reden voor deze kap wordt uitvoerig uit de doeken gedaan in de krant.

Goede argumenten, maar toch. Zo werd ook vermeld dat een deel van de bomen naaldbomen betreft die niet als gebiedseigen worden gezien en daarom als minder waardevol. Maar wat is “waarde”. Naaldbomen staan er al zo lang en maken net als loofbomen deel uit van onze omgeving. Ze zijn erbij gaan horen. Situaties veranderen nu eenmaal. Hoe meer bomen, hoe koeler in een toekomst met hete zomers. Toch iets om rekening mee te houden bij het verlenen van toestemming tot weghalen van duurzame natuur. Uiteraard moet zo nu en dan een boom plaats maken voor een gebouw of gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen. Mede daarom moeten er veel populieren langs de Rijksstraatweg worden gekapt. Veiligheid staat voorop, dat staat buiten kijf. Overigens is in genoemde situatie ook herplant afgesproken. De Vrienden zetten zich al heel lang vol verve in voor behoud van groen. Wij vertrouwen erop dat steeds, ook bij de uitvoering van het nieuwe coalitie akkoord, kritisch gekeken wordt naar het behoud van groen in brede zin, een van de parels, zoniet de belangrijkste van Wassenaar.

Back To Top