Skip to content

2018 Week 32| Klimaatverandering in Wassenaar ?

Met deze fraaie maar droge dagen vragen velen zich af of het klimaat verandert. De experts zijn het er niet over eens. De zomer van 1976 was lang, warm en droog. De lijst van vastgelegde weerwaarnemingen vermeldt diverse lange warme zomers. Volgens geologische onderzoeken en onderzoeken naar oude vegetatie heeft Nederland na de ijstijd diverse lange warme perioden gekend. Tijdens de Romeinen was het warmer dan nu. Er was wijnbouw en er groeiden subtropische planten. De Vikingen ontdekten Groenland. De naam geeft aan dat Groenland niet onder het ijs lag. In Nederland was er vervolgens tot medio 19e eeuw een kleine ijstijd. Zie de vele ijsgezichten in de schilderkunst. Groenland ligt weer onder het ijs. Klimaatveranderingen en opwarming zijn niet nieuw. Nieuw is dat de aarde sneller opwarmt door de stijging van CO2 die deels direct het gevolg is van activiteiten van de groeiende wereldbevolking. Nieuw is het bewustzijn voor de noodzaak van CO2 vermindering veroorzaakt door de mens. In het verleden was die invloed door menselijke activiteiten er niet. De opwarming werd veroorzaakt door natuurlijke oorzaken (waar je geen invloed op hebt). Hebben Nederlandse of Wassenaarse maatregelen om de CO2 uitstoot terug te dringen echt invloed op het klimaat ? Wassenaar speelt slechts een beperkte rol in dit mondiale vraagstuk. Maar de Wassenaarse politiek heeft de taak om te kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren.  

Helaas gaat de CO2 reductie niet zo snel, maar Wassenaar kan door het inzetten van duurzame energiebronnen, betere isolatie van huizen ed. bijdragen aan vermindering van de CO2 uitstoot. Een realistische aanpak op basis van de feiten moet de basis zijn voor de maatregelen in Wassenaar. Dit is belangrijk voor het behoud van het draagvlak onder de Wassenaarders. Zij houden niet van klimatologische bangmakerij. CO2 uitstoot houdt niet op bij de grenzen van Wassenaar. De impact vanuit Europa, Azie of de VS op het klimaat is veel groter. Maar een “Verantwoordelijk Wassenaar” neemt maatregelen. Het coalitieaccoord besteedt aandacht aan milieubewustzijn, verduurzaming, CO2 reductie en energietransitie. Nu de uitwerking ! Zoals meer groen (levert CO2 reductie op), het inzetten van innovatieve en duurzame energiebronnen en samenwerken met omliggende gemeenten. 

In de Wassenaarse Structuurvisie staat de ambitie dat Wassenaar de groenste gemeente van Nederland wordt en klimaatneutraal. Dit schept verplichtingen. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.  

Back To Top