Skip to content

2018 week 29| Nieuw college moet met strandnota komen

In 2016 trad de toenmalige D66 wethouder af naar aanleiding van ondermeer een fundamenteel verschil van inzicht over de toekomst van ons strand. De meerderheid van de Raad wilde dat het strand een kleinschalig familiestrand blijft. Maar de wethouder en enkele raadsleden wilden meer reuring, jaarrondexploitatie, een vijfde strandtent, strandhuisjes, stenen gebouwen voor strandtenten enz. en dat verwerken in de nieuwe strandnota. De gevolgen waren nauwelijks door het College van B&W onderzocht. Om er een paar te noemen: uitbreiding van nutsvoorzieningen zoals riolering en zwaardere elektriciteitsvoorzieningen. Voorzieningen met een prijskaartje van miljoenen aan belastingelden. En brengt een extra standtent meer op? Hoe zit het met de handhaving? Er bleef onduidelijkheid over tienjarige exploitatieovereenkomsten (nodig voor investeringszekerheid). Gevolg: de conceptnota ging de ijskast in.

De strandondernemers maakten onlangs afspraken over het behoud van de kwaliteit van het strand maar een meerjarige strandvisie blijft maar uit. Het nieuwe College moet met een duidelijke strandnota komen. Wat willen we? Behoud van het kleinschalige en klassieke familiestrand met houten strandpaviljoens en vele kilometers rust en natuur. Daarvoor kiezen heel veel Wassenaardes ! En dat moet het uitgangspunt zijn van de nieuwe nota.

En daarmee weten de strandondernemers waar zij de komende jaren aan toe zijn. Met heldere kaders. Ook moet er een antwoord komen op fundamentele discussiepunten zoals de taakverdeling gemeente-strandondernemers en wat de inzet van de gemeente mag kosten. De ondernemers voelen weinig voor jaarrondexploitatie. Dit vraagt forse investeringen. Strandpaviljoens zullen vaste (stenen) paviljoens moeten worden. Het jaarlijkse roulatiesysteem is niet mogelijk met vaste paviljoens. En natuurlijk aanpassingen van de infrastructuur/nutsvoorzieningen. De ondernemers hebben onderbouwd dat er commercieel geen ruimte is voor een vijfde strandpaviljoen. Feesten en partijen zijn in de wintermaanden niet rendabel te maken. Er is geen busverbinding naar het dorp. Vervoersmaatschappijen zien er geen heil in. Of heeft het nieuwe college nog ideeën? 

Geen animo voor strandhuisjes. De ondernemers vrezen dat het niet rendabel is,

De ondernemers vragen wel om exploitatiecontracten van 10 jaar (zou nu mogelijk zijn). En een goede fietsenstalling, schoon strand en meer diversiteit onder de kiosken

Conclusie:
Denk eerst na over de gevolgen. Ga bij het opstellen uit van een realistische benadering. De strandondernemers weten prima wat (on)mogelijk is. Laat het Wassenaarse strand met rust, het is en blijft een uniek (natuur)gebied, ook voor de komende generaties. Leg dat vast in de strandnota. Aan een nota gebaseerd op luchtfietserij heeft niemand wat.

Back To Top