Skip to content

2018 week 27 | Gefeliciteerd

Het leek er even op dat Wassenaar de race naar de rode lantaarnpositie zou winnen. 

Dat Wassenaar de laatste gemeente zou worden in het land met een nieuw bestuurscollege. 

U weet het nog wel : wij hebben al op 21 maart onze nieuwe gemeenteraadsleden 

gekozen. En het zag er toen ook goed uit. De twee winnende partijen ( VVD en Hart

voor Wassenaar )  hadden samen met de traditionele bestuurderspartij CDA binnen 

zes weken een stevig akkoord. Maar Hart blies de zaak op en ging ook onderling ruziën 

waardoor weer opnieuw begonnen moest worden. En nu dan vier partijen, vijf wethouders 

en steun van drie-kwart van de gemeenteraad. Dat is gelukkig een breed gedragen 

akkoord. Vijf wethouders is natuurlijk veel voor een kleine gemeente. Anderzijds is 

het hoopvol dat vijf mensen die de nodige lokale en bestuurlijke ervaring hebben 

zich vol enthousiasme willen inzetten voor de toekomst van onze gemeente. 

De Vrienden vinden dat een goede zaak, zeker nu zelfstandigheid en een gezond 

financieel beleid centraal staan in het akkoord. Verder heeft de wassenaarse burger 

zijn buik inmiddels meer dan vol van allerlei politiek gedoe. Er moet gewoon goed , 

efficiënt en praktisch bestuurd worden . Het bestuur staat immers ten dienste 

van de burger. En de komende vier jaar zal dit hopelijk in de praktijk gebracht worden. 

Het is inmiddels al zomertijd , maar in de herfst zal dan de procedure voor een 

benoemde burgemeester geopend kunnen worden. Hiertoe is een stabiel en 

constructief bestuur wel van belang. In dit opzicht vinden De Vrienden het 

een vertrouwenwekkend signaal dat de bekwame politiek leider van de 

winnende VVD haar nek uitsteekt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor een 

wethouderspositie. De signalen staan hiermee op groen. Het duurde wel lang, 

maar wij kunnen als burgers wel alle vertrouwen hebben. Gefeliciteerd en 

zet hem op ! 

Back To Top