Skip to content

2018 week 23| Vriendelijke vertrouwenssfeer

De laatste week stroomde mijn inbox vol. Vol met berichten van bedrijven en organisaties waar mijn mailadres bekend is en op een mailinglijst staat waardoor ik regelmatig verrast wordt met informatieve berichten over het reilen en zeilen van de diverse organisaties. Met het verzoek om mijn adres bij die organisatie te bevestigen. Zo niet, dan wordt het adres verwijderd uit overwegingen van privacy (of om in correct Nederlands te schrijven: “bescherming van de vertrouwenssfeer”).

Vanwaar al die drukte? Wel, per 25 mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg: AVG) in werking. U heeft het ongetwijfeld ook gehoord en een volle inbox gehad.

Zo geldt deze regeling ook voor de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. Wat doen wij daarmee en wat zijn de gevolgen en plichten voor de Vereniging? Als eerste dient de Vereniging een Privacy Reglement op te stellen. En vervolgens dienen onze leden geïnformeerd te worden over dit Reglement. Het Bestuur heeft inmiddels een Reglement vastgesteld en de afgelopen week zijn onze leden per mail en per post geïnformeerd over de regeling.

Daarnaast wordt het Reglement op onze website www.vriendenvanwassenaar.nl geplaatst. Want het aktief kenbaar maken van ons Reglement is één van de vereisten van de nieuwe wet.

In het Reglement van de Vereniging

staat welke standaard persoonsgegevens wij gebruiken en bewaren. In het geval van de Vereniging zijn dat namen, postadressen, mailadressen en telefoonnummers van de leden. Dit gebeurt feitelijk al jaren en de tot voor kort geldende wetgeving had dezelfde eisen. Alleen nu wordt met deze Europese regels meer transparantie geëist van organisaties. Het gevolg voor de Vereniging van Vrienden van Wassenaar is in die zin eenvoudig omdat wij niet verplicht zijn een aparte “functionaris” in dienst te nemen om de verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens te nemen. Wat wij hebben besloten is dat één van onze bestuursleden is aangewezen als verantwoordelijke voor het Reglement en de bescherming van de gegevens.

In onze berichtgeving aan de leden wordt gevraagd om akkoord te gaan met onze Privacyverklaring.

Zo simpel is dat. Wij blijven Vrienden in de vertrouwelijke doch transparante sfeer. Transparantie is altijd al een sleutelwoord geweest bij de Vrienden. Transparantie van Wassenaars Bestuur. Dat geldt net zo goed voor onszelf.

Meer informatie over de aktiviteiten van onze Vereniging en je als lid aanmelden?

Kijk op www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top